ARCH 9/2011

INÁ ARCHITEKTÚRA

Iná architektúra
Ak naozaj platí, že „architektúra je stav ducha a nie povolanie“ (podľa Le Corbusiera), tak potom je určite namieste hľadať odpoveď na aktuálnu otázku: „Prečo architekti chodia v čiernom?“ Je to odraz smútku ich duše – za nikdy nerealizovanými projektmi, alebo je to potreba odlíšiť outfitom svoj postoj ku konzumným hodnotám súčasnej spoločnosti? Ak si prečítate knihu autorky Corduly Rau s rovnomenným názvom „Why Do Architects Wear Black?“, tak sa dozviete o zložitých a často aj rozporuplných dušiach architektov o niečo viac...
Podstatné však nie je to, že architekti sú a chcú byť iní, oni jednoducho ináč rozmýšľajú a vnímajú okolitý svet. Mnohí z nich patria k tej skupine spoločenstva ľudí, ktorá neustále pri svojej práci hľadá nové postupy a riešenia. Aj vďaka nim sa vývoj architektúry nemôže zastaviť. Z tohto pohľadu je súčasná architektúra stále viac a viac založená na konceptuálnom myslení, ktoré systematicky narába s enormným množstvom vstupných ovplyvňujúcich parametrov. Od jednoduchého zadania v podobe lokalitného programu so základnými objemovými, plošnými a kapacitnými parametrami prechádza k zložitým stavebno-technickým, technologickým, ekologickým a mnohým iným kritériám, ktoré sa odvíjajú od aktuálnych požiadaviek.
Presah architektúry do spoločensko-vedných a humanitných odborov potvrdzuje jej vzrastajúci multidisciplinárny charakter. Tu sa však zrazu architekt ocitá v novej doposiaľ nepoznanej funkcii. Objavíme architekta – koordinátora, systémového integrátora, manažéra, plánovača, ale aj digitálneho architekta!
Cesta za hľadaním avantgardných, skulpturálnych architektonických foriem, nekonvenčných funkcií, ale i tvarov generuje nové tvorivé prístupy. Základom je koncept, konceptuálne myslenie, ktoré podnecuje vznik nových softvérových postupov, technológií a systémov a následne ich využívanie v širšom spektre štandardných projektov. Gehryho koncept, dnes už ikonického, Guggenheimovho múzea v Bilbao, vyjadrený ručnou skicou architekta, bol následne prevedený do digitálnej formy systémom Catia. Odvtedy sa vývoj digitálnych technológií posunul podstatne ďalej. Ich správne využívanie umožňuje realizovať na prvý pohľad nerealizovateľné koncepty. Potvrdzujú to projekty BIG ateliéru, Zahy Hadid, Daniela Libeskinda.
Poďme však k meritu veci. Inteligentná, digitálna, trvalo udržateľná či inak orientovaná – jednoducho každá „iná“ – architektúra pridáva k základnému konceptu množstvo prislúchajúcich špecifických požiadaviek a alternatívnych postupov. Vedomostné spektrum, ktoré dnes musia architekti v tejto súvislosti ovládať, sa oproti vitruviovskému „desatoru“ podstatne rozširuje. Tak ako množstvo parametrov ovplyvňuje architektúru, tak architektúra ovplyvňuje parametre nášho života. Postupne sa takto stáva zložitou multidisciplinárnou profesiou.
... a možno preto dnes architekti chodia v čiernom.
Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť