ARCH 4/2011

BYT - DOM - BÝVANIE

Architektúra bývania, architektúra bytových domov je tou najrozšírenejšou oblasťou každodennej práce väčšiny projektujúcich architektov. Takmer každý, kto sa zaoberá touto profesiou, potvrdí, že na prvý pohľad jednoduché zadanie rodinného domu je tou najnáročnejšou a najzložitejšou zákazkou. Aj keď sa zdá, že bývaniu každý z nás veľmi dobre rozumie, v konečnom dôsledku je práve tento segment vystavený najväčším zmenám.
Individualizácia životného štýlu spôsobuje tlak na individualizáciu bývania. Kým v minulosti sme sa snažili definovať štandardný byt, štandardného užívateľa a štandardné požiadavky, dnes, naopak, stojíme pred úlohou definovať ponuku širokého spektra bytov pre široké spektrum užívateľov, ktorí majú rôznorodé požiadavky. Diverzita bývania nadobudla parametre, ktoré spôsobujú, že aj architektúra bytových domov je osobitá a individualizovaná. V typologickom spektre síce vychádza z osvedčených schém, avšak tieto rozvíja do sofistikovanejších riešení a dá sa očakávať, že tie pravdepodobne vyústia do celkom nových konceptov bývania. Okrem požiadaviek, ktoré priamo ovplyvňujú užívatelia, sa v ostatnom čase do popredia dostávajú parametre ekonomické a ekologické. Tieto už teraz iniciujú potrebu vytvárania úsporných foriem bytových domov, ktoré budú minimalizovať energetické nároky. Európska smernica s požiadavkou „nearly zero-energy building“, ktorá by sa mala stať záväznou normou v roku 2020, zasiahne výraznou mierou aj do architektúry bytových domov.
Aký je teda vhodný spôsob projektovania súčasných bytových domov? Akú hierarchiu, aký hodnotový rebríček je nutné zostaviť, ak chceme zodpovedne zohľadniť pribúdajúce vstupné nároky z ekonomickej, ekologickej, sociálnej a kultúrnej sféry? Jednoznačnú odpoveď v tomto momente nepoznáme. Vieme, čo nechceme, ale nevieme, čo chceme. Pribúda predsa množstvo nepredaných bytov, ako aj bytov s elementárnymi dispozičnými chybami, ale aj s neekonomicky využívanou úžitkovou plochou! Podľa štatistických údajov sú novopostavené byty väčšie ako tie v minulosti, čo však ešte neznamená priamu úmeru vo vzťahu s kvalitou dispozícií a ich rozumnou ekonomickou využiteľnosťou. Absolútny nedostatok zaznamenávame v počte realizovaných štátom dotovaných bytov.
Bývanie – základná ľudská potreba – sa postupne stáva drahým a nedostupným tovarom. Tento moment by mal byť pre mnohých signálom, že je naozaj vhodný čas pre riešenie nových zadaní užívateľsky prijateľného bývania. Architektúra by predsa aj dnes mala v prvom rade slúžiť ľuďom.
Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť