ARCH 11/2012

VEREJNÉ A PRE VEREJNOSŤ


Pri zostavovaní tohto čísla ARCHu sme, bohužiaľ, na Slovensku nenašli žiadnu aktuálnu verejne financovanú verejnú architektúru, ktorú by sme vám mohli predstaviť. Počas roka sme však zopár takýchto stavieb publikovali (prestrešenie átria Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ARCH 05/2012; úpravu námestia v Liptovských Sliačoch, ARCH 06/20112; Letný pavilón SNG, ARCH 09/2012, nájomné bytové domy ARCH 03 – 04/2012). Stavieb verejných je skutočne u nás ako šafranu. Je to jednoducho fakt – odraz skutočnosti takej, aká je. Neobjavili sme žiadnu novú školu, nemocnicu, športovisko, dom sociálnej starostlivosti. Možno nabudúce...
Zdá sa naozaj, že aktuálne scenáre pre architektúru verejných stavieb sú zamerané predovšetkým na komerčné funkcie a privátne investície, ktoré musia prinášať zisk. Obchod, gastronómia, relaxačné voľno-časové aktivity sa sústreďujú do obchodno-spoločenských centier, ktoré sa stávajú novým fenoménom mestského i predmestského prostredia. Majú nielen špecifický urbanistický charakter, ale predovšetkým vytvárajú nové typy mestskej architektúry s vysokou mierou polyfunkčnosti, ktorá už dávno prekročila hranice dlho zaužívanej schémy mestského polyfunkčného domu druhej polovice 20. storočia. Polyfunkcia bratislavských Bellušových Družstevných domov bola založená na jednoduchom horizontálnom rozvrstvení budovy do viacerých funkčných celkov, ktoré boli jednoznačne čitateľné aj v architektúre týchto mestských domov. Princíp vygeneroval postupne tri charakteristické vrstvy – parter, telo domu a ustúpené strešné podlažie.
Polyfunkcia súčasných obchodno-spoločenských centier sa rozvinula až do takej polohy, že vytvárajú zložité komplexy, v rámci ktorých bez problémov fungujú viaceré – predtým samostatné – domy i architektúry. Horizontálne vrstvenie, tak ako sme ho poznali predtým, sa tu neuplatňuje. V prípade týchto nových typologických druhov mestských domov už nejde len o polyfunkciu. Sú to skutočne celkom nové urbanisticko-architektonické štruktúry, multifunkčné organizmy, komplexy so špecifickou kondíciou a režimom fungovania, ktoré nazývame menami, pretože ich nevieme inak jednoducho pomenovať. Najnovší Centrál, kde sú v pasáži obchody, je tam hotel, administratívny dom, bazén, prístupný širokej verejnosti, a množstvo zelene v priľahlých exteriérových priestoroch vám prinášame v tomto čísle ARCHu. Do jedného urbanistického uzla a do  jedného architektonického komplexu (a dokonca aj celkom výnimočne bez dilatácií) sú tu skomprimované obchodný dom, administratíva a hotel. Ich spájajúcou kostrou sú komunikačné priestory, z ktorých sa podarilo vytvoriť kvalitný zážitkový verejný priestor – s množstvom rôznorodých scén, vizuálnych podnetov a prírodných prvkov. Je to však už naozaj iná dimenzia spoločnej komunikácie a užívania takýchto spoločných či „kolektívnych“ domov.
Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť