ARCH 4/2012

NA KAŽDÝ DEŇ

Podľa Andrea Palladia medzi všetkými druhmi architektúry nie je žiadny ľuďom potrebnejší a ani častejšie sa vyskytujúci, ako sú domy súkromníkov – stavby súkromné. V publikácii Štyri knihy o architektúre (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1958, s. 87 – 88) v časti O vyváženosti a vhodnosti, jíchž je třeba dbát u soukromých staveb uvádza: „Za pohodlný sa může označit dům, který bude vyhovovat stavu toho, kdo jej bude obývat, a jehož části budou odpovídat celku a sobě navzájem.“

Ani po viac ako 400 rokoch toto tvrdenie nestratilo na aktuálnosti. Spokojnosť užívateľa by mala byť v architektúre bývania tým najpodstatnejším kritériom, od ktorého by sa mala odvíjať koncepcia i konkrétny architektonický návrh. Bývanie ako základná ľudská potreba má v architektonickom vyjadrení neuveriteľné množstvo podôb, od jednoduchých príbytkov až po sofistikované riešenia. Spája ich spoločný menovateľ: súkromie, intimita, bezpečnosť, rodina. Ich charakter predurčoval i predurčuje základné vzorce životného štýlu a priamo ovplyvňuje kvalitu života. Kým v minulosti bolo prioritné napĺňať biologickú a hygienickú funkciu, v súčasnosti sa do popredia dostáva sociálny rozmer – sociálna funkcia bývania. Úlohy sú v zásade jasné – prispôsobiť sa požiadavkám jednotlivých sociálnych skupín, ktoré si vyžadujú osobitý prístup a individuálne riešenia.
V praxi to znamená zohľadniť financie, rozpočet a realizovať bývanie za požadovanú cenu. V tomto čísle ARCHu prinášame recenzie bytových a rodinných domov, kde rozpočtové limity boli podstatným kritériom. Nie sú to však lowcostové scenáre, ale koncepty vhodne reagujúce na finančnú kondíciu investorov i užívateľov. Dva nájomné bytové domy vo Zvolene a Tatranskej Lomnici patria k oceneným laureátom v tohoročnej súťaži Cenovo dostupné bývanie. Spolu s bytovým domom v Liptovskom Mikuláši aktuálne dokumentujú segment štátom podporovanej nájomnej bytovej výstavby. K takémuto druhu však patrí aj viedenský bytový dom Bomb, odhaľujúci tému sociálneho bývania celkom „z iného brehu“.
Víkendový dom v Nosiciach, ale aj rodinný dom v Bratislave vhodne reagujú na sympaticky primerané požiadavky užívateľov a priaznivým spôsobom realizujú architektúru rodinného bývania pri akceptovaní a dodržaní finančných možností.
Sú to pohodlné domy a, nielen podľa Palladia, vyhovujúce stavu toho, kto ich bude obývať...


Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť