ARCH 1/2013

IMPULZY PRE MESTO

Presah architektúry do verejného priestoru je čoraz výraznejší. Dokonca mnohí tvrdia, že to, čo sa dotýka verejnosti, sa stáva pre architektúru posolstvom a zároveň aj jej kľúčovou úlohou. Je sympatické a pozitívne, že v období prísnej racionality a dôrazu na technológie sa objavujú signály, ktoré zdôrazňujú aj iný rozmer architektúry. Kvalitná architektúra je schopná vysielať do svojho okolia impulzy s neopakovateľnou atmosférou. Priestor, ktorý vytvára, má svoju farbu, vôňu, zvuk, tóny, ale aj charakteristickú príchuť a haptické vlastnosti. A nielen ten vo vnútri – interiér –, ale aj ten vonkajší – exteriér – je pre celkový zážitok z vnímania architektúry dôležitý. Stačí, ak si predstavíme historické sakrálne stavby, antické chrámy alebo moderné výškové budovy... Je nesporné, že každá z nich formuje okolie, spoluvytvára priestorovú štruktúru mesta a prispieva k jeho identite. Zdôrazňovanie „verejného“ posolstva architektúry je dôkazom senzibilnejšieho vnímania súčasných problémov a všeobecne humánnejších postojov.
A ak na chvíľu zabudneme na pragmatické a komerčné scenáre, budeme pravdepodobne schopní vnímať architektúru všetkými zmyslami, tak ako o tom píše Juhani Pallasmaa v aktuálnej knihe Oči kůže, v ktorej kritizuje prevažujúcu vizualitu a vizuálne vnímanie architektúry v dnešnej technologickej a konzumnej kultúre. Upozorňuje, že naša skúsenosť je vytváraná kombináciou piatich zmyslov a väčšina architektúry vzniká pod zorným uhlom jediného zmyslu – zraku. Potlačenie ostatných zmyslov vedie k ochudobneniu nášho životného prostredia, čo spôsobuje pocity odlúčenia a odcudzenia. Dokonca si v týchto súvislostiach môžeme oživiť v pamäti Itala Calvina a jeho kultové Neviditeľné mestá, vyzdvihujúce estetiku priestoru fiktívnych miest vytvorenú ľuďmi, ktorí ich obývajú, a vzťahmi, ktoré medzi sebou vytvárajú. Je naozaj príjemné čítať o mestách zabudnutých, veselých, vznešených, smutných – jednoducho takých, ktoré majú hlboký sociálny rozmer. A čitatelia so zmyslom pre filozofiu určite radi siahnu pri hľadaní týchto súvislostí po Poetike priestoru od Gastona Bachelarda, ktorá je mimoriadnym filozofickým pojednaním nielen o intímnych priestoroch, ktoré obývame. Vnímanie architektúry všetkými zmyslami dáva impulzy k vytvoreniu odlišných názorov na jej samotnú podstatu – na to, čím dnes v skutočnosti je. Takýto postoj je šancou pre uplatnenie „mäkších“, humanistickejších rozmerov architektúry, ale zároveň aj sviežim narušením zaužívaných stereotypov. Stačí len zmeniť uhol pohľadu.
Andrea Bacová

Stiahnuť číslo (11,09 MB) Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Administratívne centrum Reding Tower 2, Bratislava


  Autor(i): Imrich Pleidel
  Fotografie: Ľubo Stacho
  Recenzia: Peter Vitko - Kornel Kobák
 • Cassovar Business Center I. a II., Košice


  Autor(i): Ján Krcho
  Fotografie: Ľubo Stacho
  Recenzia: Ľubomír Závodný - Tomáš Auxt - Tomáš Bartko
 • Konverzia výmenníkových staníc na kultúrne body, Košice


  Autor(i): Andrea Bočková
  Fotografie: Ján Krcho
  Recenzia: kolektívy architektov
 • Národné centrum záhradnej kultúry - záhradníctvo, Kroměříž


  Autor(i): Jan Kratochvíl
  Fotografie: Tomáš Malý
  Recenzia: Antonín Novák - Petr Valenta - Eduard Štěrbák
 • Rekonštrukcia areálu kláštora dominikánov, Košice


  Autor(i): Zuzana Labudová
  Fotografie: Ľubo Stacho
  Recenzia: Juraj Almássy - Peter Bouda - Richard Čečetka - Ivan Masár
 • Radnica, Praha-Smíchov


  Autor(i):
  Recenzia: Peter Koban
 • Brána do Tatier, Štrbské Pleso


  Autor(i):
  Recenzia: Marcel Šípka
 • Obytný komplex Parkhill - amfiteáter, Bratislava


  Autor(i): Ján. M. Bahna
 • Správa o výskyte a šírení EHMK na východnom Slovensku


  Autor(i): Andrea Bočková
 • Dilema Kamenného námestia


  Autor(i): Ivan Matušík
 • Mesto na okraji mesta


  Autor(i): Reinhard Seiss
 • BACH/BAETCH in the city


  Autor(i): Veronika Kotradyová, Dušan Kočlík, Stanislav Majcher
 • City-promenády


  Autor(i): Silvia Bašová
 • Bratislava Metropolis / seminár o metropolitnej krajine a jej rytmoch


  Autor(i): Michal Bogár
 • Krajine a sídlu preniknúť pod povrch (Cílek, Václav: Prohlédni si tu zemi. Praha, Dokořán 2012)


  Autor(i): Igor Thurzo
 • Reflektívna misia re-imaginatívnosti a konštruovania lepších budúcností (INSTIGATIONS engaging architecture landscape and the city. Ed. Mohsen Mostafavi a Peter Christensen. Zürich, Lars Müller Publishers 2012)


  Autor(i): Imro Vaško
 • Výstava roku 2012 - Jana Želibská


  Autor(i): Renata Rehorovská
 • Téma viery vo fotografiách Jindřicha Štreita


  Autor(i): Ľubo Stacho
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architektúra pohyblivého obrazu - rozprávky víťazia


  Autor(i): Imro Vaško