ARCH 12/2013

NOVÉ INTERIÉRY

Dobrý interiér by mal vytvárať nielen originálnu atmosféru, ale i príjemný zážitok. Proces jeho navrhovania, ale i vlastná realizácia sú vždy ovplyvnené konkrétnou situáciou, charakterom zadania, rozpočtom, ale aj predpokladanou dobou užívania. Interiéry podliehajú priamym zmenám podstatne rýchlejšie ako architektúra. Ich kratšia životnosť je v zásade výhodou, ktorá umožňuje často výstrednejšie a „úletovejšie“ riešenia. Vtip v interiéri sa v týchto kontextoch takmer vyžaduje. A ak vyvolá aj úsmev na tvári, o to lepšie. Dodržiavať zaužívané konvencie v interiéri stačí len v typologickej oblasti, všetko ostatné môže byť ponechané na invencii architekta. Na rad prichádzajú nové materiály, práca so svetlom, vizuálne efekty. V niektorých prípadoch sa interiéry stávajú scénografickou záležitosťou aj s možnosťami meniť svetelnú atmosféru. Výber materiálov a farebnosť priamo ovplyvňujú užívateľský komfort. Čím viac zmyslov zapojíme pri vnímaní, či priamom užívaní interiéru, tým lepšie. Originálny dizajn vytvára výtvarné a estetické hodnoty a priamo ovplyvňuje správanie i náladu užívateľa.
Vtip, originalitu, ale i príjemné pobavenie s výtvarným dielom Ašota Haasa zažijete vo Vínimke, podobne aj interiér baru Aquarium s parametricky navrhovanou svetelnou priestorovou štruktúrou zaujme svojou nevšednou estetikou. Morghan je minimálny, ale na miestne pomery veľmi dobre uchopený komerčný interiér. S atmosférou výborne manipulujú ORA architekti v bielom penthuuse v Galante. Príťažlivou sondou do intímneho sveta obývaného architektom-autorom je byt na Českej ulici v Bratislave.
Nové interiéry uzatvárajú 18. ročník vydávania ARCHu. A tu na záver roka 2013 sa hodí aj krátka sumarizácia nášho snaženia. V tomto ročníku časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre sme zrecenzovali 64 architektonických diel, v desiatich rozhovoroch s architektmi sme nahliadli do ich pracovných svetov. Na cca 650 stranách sme priniesli aktuálne odborné informácie. Redakčná rada v júli vybrala cez trojkolové hodnotenie do Ceny ARCH desať nominácií, ktoré v septembri osobne navštívila a zhodnotila 5-členná medzinárodná porota. Laureátom Ceny ARCH 2013, ktorú sme slávnostne odovzdali 7. novembra 2013, sa stal bytový komplex Slnečnice v Bratislave (ateliér Compass). Aktivity časopisu aj v tomto roku dopĺňali, u mnohých našich čitateľov obľúbené, prehliadky publikovaných diel sprevádzané výkladom architektov-autorov. Uskutočnili sme takto päť príjemných návštev. Tou ostatnou, v polovici novembra, bola prehliadka bytového domu Petržalka City v Bratislave so sprievodným slovom architekta Ondreja Bobera.
Ďakujeme vám za vašu priazeň a želáme vám pokojné a pohodové Vianoce a rok 2014 plný krásnych zážitkov z kvalitnej slovenskej architektúry.

Andrea Bacová

Stiahnuť číslo (15,62 MB) Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Vinotéka Vínimka, Bratislava


  Autor(i): Korina Krchniaková
  Fotografie: Peter Turanský, Ján Pavúr, archív autorov
  Recenzia: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek
 • Vstavba bytovej jednotky do podkrovia bytového domu, Bratislava


  Autor(i): Andrea Bystrická
  Fotografie: Ondrej Synak
  Recenzia: Peter Kukučka, Branislav Loskot, Jaroslav Kukučka
 • Interiér penthousového bytu, Galanta


  Autor(i): Danica Pišteková
  Fotografie: Robo Hubač
  Recenzia: Zoran Samoľ, Barbora Šajgalíková
 • Športovo-relaxačné centrum Morghan, Myjava


  Autor(i): Marek Peťovský
  Fotografie: archív autorov
  Recenzia: tím .archstyl
 • Bar Aquarium, Uherské Hradiště


  Autor(i): Jiří Zhoř
  Fotografie: Martin Kocich
  Recenzia: Michal Kutálek
 • Dom K2, Kynceľová


  Autor(i): Štefan Moravčík
  Fotografie: Branislav Hovorka
  Recenzia: Branislav Hovorka, Martin Paulíny
 • Rodinný dom JJ, Bratislava-Záhorská Bystrica


  Autor(i): Zuzana Čerešňová
  Fotografie: Peter Jurkovič
  Recenzia: Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo Polakovič, Roman Halmi
 • Cena profesora Jozefa Lacka 2013


  Autor(i): Eva Oravcová
 • Výročné ceny SAS 2013


  Autor(i):
 • Liberecký SIAL a Školka SIAL v Bratislave - vystavené a zaknihované


  Autor(i): Monika Mitášová
 • Fenomén Karel Prager v zrcadle doby a současnosti


  Autor(i): Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík
 • Dilema dějin slovenské moderny: skvělé stavby ze zlých časů


  Autor(i): Jan Tabor
 • IoA Sliver Lecture Series


  Autor(i): Kristína Rypáková
 • Tibor Huszár - Babylon


  Autor(i): Renata Rehorovská
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architektúra pohyblivého obrazu – futurologický kongres


  Autor(i): Imro Vaško