ARCH 3/2013

HIGH- ALEBO LOW-TECH?

High- alebo low-tech?
Priznám sa, že táto otázka je skôr publicistická ako rýdzo odborná. Pre ARCH 03/2013 sa však stala sympaticky provokujúcou, ale aj aktuálnou témou. Má široký záber, dá sa s ňou polemizovať, dokonca ju môžeme označiť za paradoxnú. Podobne, ako keď položíme otázku typu: čo je lepšie – večná blaženosť alebo mastný chlieb s cibuľou? Platforma ako stvorená pre prítažlivú publicistickú diskusiu na odbornej úrovni.
Do rámca hlavnej témy v tomto zmysle výborne zapadá recenzia Cílkovej knihy Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak prežít konec světa (s. 56) s kvalitným multidisciplinárnym autorským kolektívom, z ktorého podľa slov editora „...väčšina častejšie číta knihy ako pestuje mrkvu.“ Verím, že trošku sarkastický pohľad tejto téme (tak ako ostatne aj mnohým iným architektonickým diskurzom) určite na vážnosti neuberie a neuškodí. Práve naopak, môže to byť vhodné východisko k následnému zaujatiu korektného vedeckého postoja. Redefinícia bázických pozícií je v týchto súvislostiach nielen žiadaná, ale priam nevyhnutná. Je naozaj potrebné redukovať ľudské potreby na skromnejšie požiadavky, pretože narástli tak enormne, že ohrozujú takmer všetky zdroje, ktoré doteraz využívali. V tomto smere vhodne zorientuje teoretický text Henricha Pifka, ktorý nastoľuje a následne sa aj pokúša odpovedať na aktuálne dilemy: „máme sa uberať cestou možno zbytočne komplikovaných ˃technologických˂ riešení a využívať najnovšie poznatky výskumu, alebo sa máme obrátiť k osvedčenej tradícii a jednoduchým, zrozumiteľným (a možno už trochu zastaraným) konceptom“? Sú to skutočne principiálne a závažné momenty, ktoré nás nútia rozmýšľať o samotnej podstate architektúry v širších súvislostiach. Odpovede sú zložité a často ani vôbec nie sú. Je to podobné, ako keby sme chceli vyriešiť ekologický paradox: „zabi bobra, zachrániš strom“ alebo odpovedať na shakespearovské „to be or not to be?“
High- alebo low tech? Oxymoron? Contradictio in adjecto?
Usadlosť na Orave? Chalupa na Vyšnej Boci? Kultúrne centrum európskych vesmírnych technológií vo Vitanje? Je to high- alebo low-tech?
.... je to v zásade veľmi zle položená otázka.
Andrea Bacová

Stiahnuť číslo (10,51 MB) Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Arboria Park Veterná, Trnava


  Autor(i): Edita Vráblová
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Jozef Ondriaš
 • Rodinná usadlosť, Orava


  Autor(i): Martin Somora
  Fotografie: Tomáš Rasl
  Recenzia: Peter Lacko – Filip Tittelbach – Anna Eiseltová
 • Rekonštrukcia starej horárne, Vyšná Boca


  Autor(i): Tomáš Bujna
  Fotografie: Lukáš Kordík
  Recenzia: Števo Polakovič – Lukáš Kordík – Jana Benková
 • Prístavba pavilónu pri ZŠ Charlotty Masarykovej, Praha-Velká Chuchle


  Autor(i): Dalibor Branderský
  Fotografie: Tomáš Malý
  Recenzia: Peter Sticzay-Gromski – Juraj Kováč – Valérius Lalkovič
 • Kultúrne centrum európskych vesmírnych technológií, Vitanje, Slovinsko


  Autor(i): Andrej Hrausky
  Fotografie: Tomaž Gregorič
  Recenzia: Bevk Perović arhitekti – Dekleva Gregorič arhitekti – OFIS arhitekti – SADAR+VUGA
 • High-tech vs. low-tech. Udržateľnosť – inovácia alebo tradícia?


  Autor(i):
  Recenzia: Henrich Pifko
 • Urbanistické podnety pre Žilinu-Hájik


  Autor(i): Bohumil Kováč
 • „Návody a nápady jak přežít konec světa“ čili příspěvek k vytváření „mentality, která bude odpovídat světu, který přichází“ (Tři svíce za budoucnost.... Ed. Václav Cílek. Praha : Novela bohemica, 2012)


  Autor(i): Oldřich Ševčík – Ondřej Beneš
 • O obnove jedného pražského bastiónu (CIKÁN, M., MELKOVÁ, P. et al.: Bastion XXXI - U Božích muk. Praha : MCA atelier, 2012)


  Autor(i): Matúš Dulla
 • 99 domov (STEMPEL, Ján. 99 domů. Praha : Kant, 2012)


  Autor(i): Andrea Bacová
 • Architektúra a verejný priestor (Architektura a veřejný prostor. Text o moderní a současné architektuře IV. Ed. Petr Kratochvíl. Praha : Zlatý řez, 2012)


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Sídliská v Marseille


  Autor(i): Hana Kopecká
 • Budovanie Slovenska


  Autor(i): Tereza Bartošíková
 • Noc architektúry


  Autor(i): Andrej Olah – Elena Šoltésová
 • Libeskind v Poprade


  Autor(i): Tomáš Bujna
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Ars geometrica (-1993+) Viktora Hulíka


  Autor(i): Renata Rehorovská
 • Architektúra pohyblivého obrazu – černosi v kine


  Autor(i): Imro Vaško