ARCH 5/2013

SFÉRA PRIVÁTNA

Počas roku 2012 sme v ARCHu publikovali viac ako 34 bytových a rodinných domov alebo interiérov bytov. Tento segment tvorí podstatnú časť realizácií, na ktoré sa ARCH pravidelne sústreďuje. V zásade by stačilo zosumarizovať z ostatných 3 – 4 ročníkov časopisu túto oblasť a dostali by sme slušný prehľad, ktorý by dokumentoval aktuálny stav problematiky. III veže, Manhattan, bytový dom na Dunajskej ulici, nájomné domy v Senici, v Liptovskom Mikuláši, vo Zvolene, Nová Mýtna, obytný súbor Pod vŕškami, Casa Pueblo, bytový dom Pomaranč, Minergo... je len malé pripomenutie niektorých recenzovaných bytoviek. Ich spoločným menovateľom je rôznorodosť a individualizmus, ktoré ich takto približujú ku konceptom rodinných domov. Dokonca mnohé z nich vykazujú aj vysokú mieru privátnosti. Aj u nás sa už v mnohých projektoch uplatňuje princíp dôslednej priestorovej segmentácie širšeho obytného prostredia, ktorý vytvára diferencované verejné, poloverejné, poloprivátne a privátne exteriérové priestory. Zvyšujú kvalitu bývania, sú  sociálne „ozdravným“ prostriedkom, ktorý nabáda k lepším susedským vzťahom, pretože ľudia, ktorí žijú spolu „stena vedľa steny“, často zabúdajú, že žijú aj „dvere vedľa dverí“ („People who live wall to wall often seem to forget that they also live next door to each other.“ André Brie). Charakter obytného prostredia sa stáva jedným z podstatných momentov, ktoré výrazne ovplyvňujú celkovú kvalitu bývania a sociálny život obyvateľov. Okrem toho sa v ostatnom čase stretávame aj na našej scéne s overovaním nových experimentálnych foriem bývania, ktoré spájajú výhody rodinného a bytového domu do špecifických hybridných foriem. Aktuálnym príkladom sú mestské vily obytného komplexu Slnečnice – Južné mesto v bratislavskej Petržalke, kde prízemie dvoch víl prepája línia bytov s charakterom radových rodinných domov s priamou väzbou na záhradu. V ďalších podlažiach sa objem domu člení na dva samostatné bodové bytové domy. Prefererencia prízemných bytov s priamou väzbou na terén je pozitívnym javom, ktorý bol v minulosti na Slovensku používaný len ojedinele, aj v dôsledku normou predpísanej výšky parapetu prvého nadzemného podlažia.
Sféra privátna sa tak rozširuje o vonkajšie priestory, ktoré „predlžujú“ obývaciu izbu smerom na balkón, lodžiu, terasu, záhradu, dvor. Prichádza tak k lepšej interakcii interiéru s exteriérom – uplatňuje sa v širšom spektre princíp vlastný rodinnému domu. Zmena životného štýlu v 21. storočí postupne formuje aj nový pohľad na bývanie a architektúru bytových domov. Skutočne prichádza k formálnym zmenám, ktoré od základov menia zaužívané konvencie, i keď v konzervatívnom slovenskom prostredí sa presadzujú novinky veľmi opatrne a pomaly. Predovšetkým v suburbánnom mestskom prostredí je šanca hľadať nové typy bývania s uplatnením diferencovanej typológie a vytváraním multifunkčných sebestačných autonómnych štruktúr. Top kvalitu a zároveň výnimočný, prelomový názor v tomto smere priniesol v roku 2010 bytový komplex 8 House v Kodani od ateliéru BIG (Bjarke Ingels Group). Ukazuje cestu, ktorá ponúka moderný životný štýl bývania založený na koexistencii viacerých funkcií.
Andrea Bacová

Stiahnuť číslo (10,34 MB) Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Slnečnice, Južné mesto - zóna C1, Bratislava-Petržalka


  Autor(i): Andrea Bacová
  Fotografie: Pavel Meluš
  Recenzia: Juraj benetin, Lenka Beňušová, Peter Cibulka, Miroslav Čatloš, Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová, Matej Grébert
 • Polyfunkčný objekt Skybox, Bratislava-Petržalka


  Autor(i): Ivan Gürtler
  Fotografie: Ľubo a Monika Stacho
  Recenzia: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek; Emil Makara
 • Obytný súbor Tarjanne, 1. etapa, Bratislava-Dúbravka


  Autor(i): Zuzana Čerešňová
  Fotografie: Ľubo a Monika Stacho
  Recenzia: Pavol Citovický, Marek Fillo
 • Rodinný dom, Dlhé Diely I, Bratislava


  Autor(i): Zuzana Tóthová
  Fotografie: Martin Šveda
  Recenzia: Maroš Fečík
 • Rodinný dom, Bratislava-Prievoz


  Autor(i): Renata Štrpková
  Fotografie: Soňa Sadloňová, Norbert Šmondrk
  Recenzia: Norbert Šmondrk
 • Interiér bytu, Riverpark, Bratislava


  Autor(i): Elena Alexy
  Fotografie: Jakub Dvořák
  Recenzia: Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič
 • Urbanisticko-architektonická súťaž na rekonštrukciu areálu Múzea Antická Gerulata, Bratislava-Rusovce


  Autor(i): Ľubo Závodný
 • Aby škola nestála v ceste vzdelaniu... (súťaž Xella)


  Autor(i): Ľubica Selcová
 • Rodinný dom očami mladých architektov


  Autor(i): Andrea Bacová
 • DAAD 2013


  Autor(i):
 • Konferencia výstavy LAND-URBIA 2013 zaujala širokú verejnosť


  Autor(i): Martina Jakušová
 • Pestrofarebný design week v Miláne


  Autor(i): Renata Rehorovská
 • Kultúrne dedičstvo, realita a proporcie (KRIVOŠOVÁ, Janka. Slovenská ľudová architektúra. Bratislava 2012)


  Autor(i): Igor Thurzo
 • Košický Plečnik (PRIATKOVÁ, A. - PÁSZTOR, P. Architekt építész architect Oelschläger-Oery. Košice 2012)


  Autor(i): Matúš Dulla
 • Konečné súpis bratislavský sôch (JANKOVIČOVA, Sabina - POPELÁR, Roman. Sochárske diela na území Bratislavy 1945 - 2012. Bratislava 2012)


  Autor(i): Hana Kopecká
 • Verejný priestor pred Fakultou architektúry ožil!


  Autor(i): Katarína Boháčová
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architektúra pohyblivého obrazu – rakúsky fenomén svetielok


  Autor(i): Imro Vaško