ARCH 6/2013

UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA

Architektúra by mala slúžiť svojmu účelu a predovšetkým by mala reagovať na potreby užívateľov. Čo sa však s architektúrou stane vtedy, ak sa potreby užívateľov stanú v nejakom zmysle neprimerané a až  zbytočne plytvajúce – priestorom, funkciami, materiálmi, energiami? Má sa prispôsobiť architektúra, alebo sa majú zmeniť potreby užívateľov? V okamihu uvedomenia si tejto skutočnosti by malo prísť na rad rozmýšľanie o skromnejších požiadavkách, o úspornejších riešeniach, o šetrení primárnych zdrojov, ale aj o prirodzenej pokore a úcte ku kultúrnym hodnotám, a v konečnom dôsledku aj o udržateľnom vývoji, definovanom ako „rozvoj, ktorý uspokojuje súčasné potreby, bez toho, aby ohrozoval možnosti budúcich generácií k dosiahnutiu ich vlastných potrieb...“
O udržateľných konceptoch a udržateľnej architektúre sa dnes veľa diskutuje a polemizuje. Koľko architektov, toľko názorov. Jedni tvrdia, že je to predovšetkým tá „zelená“ architektúra, ktorá sa sústreďuje na úsporu energií a využívanie prírodných zdrojov, druhí sa viac obracajú k tradíciám, pre iných je udržateľný koncept predovšetkým ten, čo kladie dôraz na osvedčené architektonické a dispozičné kvality. Každý z nich má kus svojej pravdy. V zásade však ide o nastavenie myslenia progresívnym smerom, ktorý reaguje a zároveň aj zohľadňuje aktuálne spoločenské požiadavky. Prioritu v  v súčasnosti udávajú celosvetové – globálne – problémy súvisiace s ochranou životného prostrediam, šetrením zdrojov a znižovaním emisií. Vytvárajú rámec závažných kritérií, ktoré modifikujú nové legislatívne nástroje definujúce pravidlá pre udržateľnú výstavbu (systémy LEED, BREEM, DGNB). Pomocou nich klasifikujeme budovy, udeľujeme im certifikáty a hodnotíme, v číselnom vyjadrení, ich spotrebu energií, ale aj produkciu emisií.
Ak sa však chceme zaoberať udržateľnosťou vo vzťahu k architektúre a nielen vo vzťahu k budove ako stavebnému dielu, tak tu určite musíme zaujať trošku iný – komplexnejší – pohľad. Udržateľnosť v architektúre je tvorená sumárom viacerých parametrov, ktorých váha môže byť v konkrétnych podmienkach, ale aj v čase premenlivá. Ide nielen o technické a technologické parametre, ale aj o kultúrne, historické, estetické, sociálne a ďalšie, ktoré by mali byť súčasťou udržateľného architektonického konceptu.
Spomeňme legendárnu vilu Tugendhat – nie je práve táto, viac ako 80-ročná, dlhým časom overená architektonická ikona živým dôkazom udržateľnej architektúry? Mies van der Rohe dokázal odhadnúť jej koncept s takou nadčasovou perspektívou, že je aktuálny aj pre súčasné podmienky. V čase svojho vzniku naplnila podstatné parametre udržateľného konceptu, aj keď certifikát LEED by asi nedostala. Otázka je, čo položíme na misku váh? Jednoznačnú odpoveď nenájdeme. Architekt Dalibor Borák v úvodnom rozhovore vyzýva, že „se musíme vrátit zpátky do základů uvažování o hodnotě (ne ceně) toho, co stavíme....“.
Andrea Bacová

Stiahnuť číslo (13,87 MB) Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Rodinný dom, Borinka


  Autor(i): Henrich Pifko
  Fotografie: Tibor Škandík
  Recenzia: Dalibor Borák, Helena Boráková
 • Pasívny drevoslamený dom na severnom svahu, Melčice-Lieskové


  Autor(i): Pavol Pokorný
  Fotografie: Pavel Meluš
  Recenzia: Martin Šichman, Boris Meluš
 • Bytový dom, Senec


  Autor(i): Ľuba Selcová
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček
 • Plávajúce objekty: chata a nízkoenergetický rodinný dom, Komárno


  Autor(i): Korina Krchniaková
  Fotografie: Katarína Dohnányová
  Recenzia: Peter Mandl
 • Košický hrad - revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska


  Autor(i): Pavol Mészáros
  Fotografie: Ján Sekan
  Recenzia: Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan
 • Rodinný dom Mšeno, Jablonec nad Nisou-Mšeno


  Autor(i): Ondřej Beneš
  Fotografie: FOTES
  Recenzia: Ján Stempel, Jan Tesař
 • Prevádzková budova Wien Energie, Viedeň


  Autor(i): Ján. M. Bahna
  Fotografie: gernerogerner plus / Matthias Raiger
  Recenzia: gernerogerner plus
 • Iná udržateľnosť


  Autor(i): Robert Špaček
 • Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice - rekonštrukcia


  Autor(i):
  Recenzia: Branislav Bolčo, Karol Kállay ml., Radovan Valenta
 • Novostavba rímskokatolíckeho kostola v Ladcoch


  Autor(i): Beata Polomová
 • Fascinujúci objav alebo Čo opäť nového v prípade Novej synagógy v Žiline?


  Autor(i):
 • Dynamické obdobie, postrehy a objavy (Stavby a architekti pohledem Zdeňka Lukeše. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013)


  Autor(i): Igor Thurzo
 • Nová ročenka českej architektúry (KUZEMENSKÝ, Michal. Česká architektura 2011 - 2012 Czech architecture 2011 - 2012. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2013)


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architektúra pohyblivého obrazu – dizajn predstavivosti (fikcie)


  Autor(i): Imro Vaško