ARCH 1/2014

MADE FOR THE PEOPLE

Made for the people

Architektúra má slúžiť ľudom. Je to jej primárne poslanie, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné požiadavky, ktoré sú na ňu v súčasnosti kladené. Je však zároveň aj špecifickým druhom umenia, v ktorom estetické hodnoty zohrávajú dôležitú, principiálnu úlohu. Kvalitná architektúra disponuje nielen pozitívnymi úžitkovými, ale aj estetickými hodnotami. Sú predpokladom na to, aby bola užívateľmi vnímaná ako harmonický a fungujúci celok. Vyváženosť estetických a mimoestetických hodnôt dodáva architektúre potrebnú dávku rovnováhy, ktorá je senzitívnym užívateľom veľmi rýchlo rozpoznateľná – v jej atmosfére či v geniu loci.
Sú to práve tie matematicky nevyčísliteľné parametre krásy a účelnosti, ktoré dokážu v mnohých prípadoch architektúru veľmi jednoznačne personifikovať ako príťažlivú, sympatickú, pôsobivú, introvertnú alebo inú. Krása a účelnosť architektúry sú v 
čase pretrvávajúce hodnoty. Zároveň sú tými najpravdivejšími a stále najlepšie fungujúcimi kritériami, pomocou ktorých môžeme architektúru posudzovať. Aj keď cesta k ich dosiahnutiu je predsa len premenlivá, vždy smeruje k jednému – ku kvalitnej architektúre, ktorú aj v tomto práve štartujúcom 19. ročníku časopisu budeme naďalej sledovať.
Prvé tohoročné dvojčíslo ARCHu vyzdvihuje architektúru, ktorá je priateľská k užívateľovi, akceptuje jeho rozmanitosti, je ohľaduplná voči jeho požiadavkám a možnostiam a zároveň prezentuje architektúru, ktorá bez zbytočnej pózy a snahy byť svetovou veľmi reálne reaguje na v európskom kontexte lokálne podmienky sympaticky malého a sympaticky kozmopolitného slovenského teritória.
Prajem vám príjemné čítanie v novom „omladzujúcom“ re-dizajne ARCHu.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Polyfunkčný bytový dom Polárka, Senec


  Autor(i): Ľuba Selcová
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček
 • Bytový dom Panoráma, Bratislava


  Autor(i): Alexandra Meierová
  Fotografie: Pavel Meluš
  Recenzia: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher
 • RD 05, Slovensko


  Autor(i): Danica Pišteková
  Fotografie: Robo Hubač
  Recenzia: Zoran Samoľ, Barbora Šajgalíková
 • Univerzitná knižnica, Katolícka univerzita, Ružomberok


  Autor(i): Zuzana Gažíková
  Fotografie: Vladimir Yurkovic
  Recenzia: Stanislav Šutvaj, Ján Potoma
 • Svetelný prvok Sky, Centrála Slovenskej sporiteľne, Bratislava


  Autor(i): Ivan Petelen; Roman Popelár
  Fotografie: Ľubo a Monika Stacho
  Recenzia: Monika a Bohuš Kubinskí
 • Záhradnícka / Bajkalská ulica, Bratislava


  Autor(i): Ivan Kubík
 • Nová Einsteinova, Bratislava


  Autor(i):
  Recenzia: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik, Emanuel Zatlukaj, Martina Matúšová
 • Poznámky k regionalizmu


  Autor(i): Pavol Paňák
 • Zimný prieskum VŠVU 2013/2014 - Katedra architektonuickej tvorby


  Autor(i): Kristína Rypáková
 • Víno / Architektúra / Krajina... o sympóziu a výstave


  Autor(i): Andrea Bacová
 • Typologie po anglicku čili Systematická a poutavá odpověď na otázku, z čeho se běžné dějiny našich domů, domovů a domácností a náš každodenní život skládají (BRYSON, Bill. Dům, domov, domácnost, dějiny architektury. Praha : Pragma, 2013. 477 s.)


  Autor(i): Oldřich Ševčík
 • Architektúra pohyblivého obrazu – p()rn()


  Autor(i): Imro Vaško