ARCH 10/2014

EXPORTOVANÁ ARCHITEKTÚRA?

Exportovaná architektúra?

Architektiek a architektov pôsobiacich mimo hraníc Slovenska za ostatné roky pribudlo. Prispeli k tomu jednak medzinárodné dohovory o akceptovaní slovenských diplomov, ktoré umožňujú v rámci krajín EÚ vykonávať architektom slobodné povolanie, ale aj rozšírenie možností študijných pobytov pre študentov fakúlt architektúry cez program Erasmus. Niektorí sa tak dostali do veľkých medzinárodných architektonických kancelárií, iní pracujú v menších tímoch alebo otvorených platformách, ktoré sa podľa potreby profilujú. Pracovná mobilita so širokým teritoriálnym záberom sa stáva postupne prirodzenou súčasťou profesie architekta a výborným spôsobom ako získať cenné skúsenosti.
Aktuálne číslo ARCHu mapuje architektov – migrantov a kozmopolitov –, ktorí majú svoje pracoviská mimo Slovenska, ale aj tých, ktorí ostávajú na domácej pôde a do zahraničia projektujú. Ich názory, potvrdzujú, že základným rozdielom v zahraničnej praxi je konfrontácia s iným prostredím a  kultúrnym zázemím. Aj keď je súčasná architektúra tematicky globalizovaná, spôsob riešenia jednotlivých tém je viazaný na možnosti konkrétneho prostredia. Uvedomenie si a následne aj zohľadnenie odlišností a lokálnych špecifík sa stáva pre projektovanie v zahraničnom prostredí základnou úlohou architektov. Väzba na miesto podporuje nielen integritu architektúry, ale aj integritu medziľudských vzťahov a zároveň premieňa univerzálne vzorce architektonického myslenia do konkrétnych, jedinečných priestorových situácií. K takým patria aj mimoslovenské projekty – konverzia historického nemocničného areálu Santa Crea i Sant Pau v Barcelone, rekonštrukcia Vrije Universiteit v Amsterdame alebo projekty verejných priestorov železničnej stanice v Ženeve či pešej lávky v Issy-les-Moulineaux v réžii slovenských architektiek a architektov.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Rekonštrukcia pavilónu v historickom areáli nemocnice Santa Crea i Sant Pau, Barcelona


  Autor(i): Albert Plá
  Fotografie: Robert Ramos
  Recenzia: Mercé Zazurca i Codolá, Oriol Solanes i Tauler, Joan Francesc García
 • Rekonštrukcia a interiér hlavnej budovy Vrije Universiteit Amsterdam


  Autor(i): Eva Vroom
  Fotografie: onb, Kim van Zwieten
  Recenzia: Táňa Buijs-Vítková pre Op ten Noort Blijdenstein Utrecht
 • Rodinný dom, Břeclav


  Autor(i): Martin Vojta, Benjamín Brádňanský, Petr Hájek
  Fotografie: Olja Triaška Stefanovič
  Recenzia: Ján Studený, Maroš Bátora
 • H45o, Wolfsthal


  Autor(i): Korina Krchniaková
  Fotografie: Martin Sloboda
  Recenzia: Daniel Šubín
 • Prístavba múzea moderného umenia Danubiana, Vodné dielo Čunovo


  Autor(i): Ivan Gürtler
  Fotografie: Monika a Ľubo Stacho
  Recenzia: Ján Kukuľa, Jozef Jakuš
 • Prevádzková budova Carniherba F, Bratislava


  Autor(i): Zuzana Tóthová
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová Mikulajová
 • DC Tower 1. Vrchol ľubovôle


  Autor(i): Reinhard Seiss
 • Pešia lávka mestskej zóny Pont d´Issy, Issy-les-Moulineaux


  Autor(i):
  Recenzia: Katarína Fusseková, Christian Maille
 • Verejný priestor stanice CEVA Champel - Hôpital, Ženeva


  Autor(i):
  Recenzia: Miguel Cuellas, Ricard Galiana, Yago Oliva, Roman Žitňanský
 • Letný dom na Sicílii pre dve rodiny, Rodia


  Autor(i):
  Recenzia: Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová Mikulajová, Radoslav Kurucz
 • Vila Ibiza


  Autor(i):
  Recenzia: Ľubo Závodný, Michal Bielik, Miloš Hájnik, Marek Takáč
 • To sa mi páči (LIZOŇ, Peter. Moja cesta: Z Novosvetskej ulice do Nového sveta. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014)


  Autor(i): Ľudo Urban
 • Nuselský most se představuje: Historie, stavba, architektura (HUBIČKOVÁ, Šárka; spolupráca VÁŇA, Radek. Nuselský most: historie, stavba, architektura. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2014)


  Autor(i): Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architektúra pohyblivého obrazu – hybridné vojny


  Autor(i): Imro Vaško