Pamätník holokaustu v Bardejove

Autor(i): Jan Komrska

Fotografie: Marián Šoth

Autor recenzie: Jan Komrska

V júni 2014 slávnostne otvorili pamätník holokaustu v Bardejove. Mesto tak napráva dlh voči svojim občanom, ktorí boli postihnutí prenasledovaním a vraždením nemeckými nacistami so spoluúčasťou domácich antisemitov počas vojny. V osemnástom storočí bolo na západ od hradieb Bardejova vybudované židovské predmestie (suburbium), v ktorom bývali a podnikali príslušníci židovskej obce. Náboženskému životu a obradom slúžila synagóga, rituálny kúpeľ, škola, knižnica a bitúnok, v ktorom sa pripravovalo rituálne čisté mäso. Počas druhej svetovej vojny bolo židovské obyvateľstvo povraždené a len niektorým sa podarilo ujsť. O nehnuteľnosti sa nemal po vojne kto starať, a tak boli niektoré objekty zbúrané a časť zachovaných sa využívala pre nevhodné funkcie. Suburbium začala pohlcovať nová zástavba.
Prvým znakom jedinečnosti pamätníka je umiestnenie v autentickom prostredí suburbia. Využitie genia loci znásobuje silu jeho výpovede. Druhým znakom je urbánny charakter pamätníka, jeho hmotová substancia pripomína pôvodnú blokovú zástavbu a obnovuje narušené stavebné čiary. Pamätník tak pripomína aj historické prostredie, v ktorom obete žili. Tretím znakom je výrazné členenie priestoru na „dnu“ a „von“, avšak s dobrým vizuálnym prepojením, ktoré korešponduje so začlenením židovskej komunity do nežidovskej spoločnosti. Pamätník dobre ilustruje oddelenosť židov, ktorá je však transparentná a len v nežidoch lenivých myslieť vyvoláva xenofóbiu a konšpiračné teórie. Pamätník dotvára zástavbu bloku a pri pohľade zvonku pripomína pôvodnú jednopodlažnú predmestskú zástavbu. Na obvode stavby obdĺžnikového pôdorysu sa strieda plné murivo s transparentnými mrežami umožňujúcimi vnímať pamätník aj bez vstupu dnu. Oproti vstupu je pred stenou s čiastočne odhalenou tehlovou štruktúrou umiestnená skulptúra Dávidovej hviezdy tvorená prienikom oceľového a kamenného trojuholníka a položená na železničných koľajniciach. Po ľavej strane je na plnej stene dvakrát sedem granitových tabúľ s menami viac ako tritisíc bardejovských obetí holokaustu usporiadaných podľa rodín, s voľným miestom na prípadné doplnenie, pretože nie je istota, že sú všetky obete zaznamenané. Na ďalších piatich tabuliach je popísaná história komunity a na jednej z nich sú mená Spravodlivých, ktorí v Bardejove zachraňovali židovských spoluobčanov pred smrťou. Prednosťou pamätníka je jeho nevtieravý a civilný charakter, ale s veľkou ambíciou byť spúšťačom rekonštrukcie celého židovského predmestia alebo aspoň jeho podstatnej časti.