9. ročník

 • Časopis ARCH 12/2004 | MAĎARSKÁ SCÉNA

  Maďarská architektúra a my Ešte začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia sa v slovenskej odbornej tlači pomerne často objavovalo dielo nestora súčasnej maďarskej architektúry Imre Makovcza. Na východe našej krajiny dokonca tento charizmatický architekt našiel skupinu nadšených nasledovníkov. Aj ich zásluhou bola architektúra našich južných susedov niekoľko rokov automaticky a stereotypne stoto čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2004 | ARCHITEKTÚROU K VZDELANIU

  Klauzúra a vizitky Prvé zimné dni prišli tento rok už v októbri. Druhý októbrový týždeň to vyzeralo na neskorý november, chladno a sychravo. V studenom popoludní sa kľukatými cestami v šumavských vrchoch predieral mikrobus s čudnou posádkou. Porotu ceny českého ministerstva regionálneho rozvoja Nový dům dával dohromady Jano Štempel. S entuziazmom sebe vlastným zhromaždil architektov z Česka, Ma čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2004 | INTERIÉRY KULTÚRY

  Skrytá moc interiérov Keď Imro Vaško, Dušan Voštenák, Miro Zikmund a ďalší vystavovali v polovici osemdesiatych rokov na bratislavskej výstave Studio 85 svoje avantgardné interiérové objekty, publikum ich vnímalo ako protest proti oficiálnej architektúre. Rovnaké pocity sprevádzali aj prvú väčšiu realizáciu dvojice Vaško – Voštenák interiér Domu odborov v Žiline (1987). Stal sa citovaným príkla čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2004 | KANCELÁRIE V NOVÝCH I STARÝCH DOMOCH

  Ambiciózna architektúra Kancelárske budovy majú stále imidž komerčnej architektúry. Nie sú predmetom experimentovania a zväčša sa redukujú na racionálne fungujúcu neambicióznu stavbu. Cieľ je jasný - za čo najmenšie náklady získať čo najviac pracovných priestorov dobrého štandardu. Trochu inak je to v prípade, ak má budova súčasne reprezentovať svojho stavebníka, jeho postavenie na trhu či v sp čítaj viac

 • Časopis ARCH 7/2004 | PREMENY VILY

  PREMENY RODINNÉHO DOMU Téma rodinného domu je večná, príťažlivá rovnako pre architekta, historika, sociológa či etnografa. Rodinný dom vypovedá o dobe svojho vzniku ako máloktorá iná architektúra. Aj keď možno pochybovať o intenzite a veľkosti zmien ľudských potrieb v oblasti bývania, rodinný dom sa opätovne stáva miestom novátorských experimentov i retrospektívnych návratov. Našou snahou bolo čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2004 | ZAHUSŤOVANIE MESTA

  K súťaži v písaní o architektúre Celé 20. storočie lamentuje domáca architektonická scéna nad nedostatkom príležitostí, malým množstvom dobrej architektúry i nepriaznivými vonkajšími okolnosťami jej vzniku. Celé storočie sa architekti sťažujú na neuznanie verejnosti, na nedostatočnú vzdelanosť svojho klienta i širšieho publika. Len málokedy sa objaví volanie po architektonických textoch či vola čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2004 | PRIESTORY INTÍMNE A VEREJNÉ

  Nové stopy v priestoroch intímnych i verejných Väčšina architektov tvorí svoje diela s ambíciou, aby v nimi predurčenej podobe pretrvali čo najdlhšie. Všetky sú však konfrontované so zmenami, a to nielen bezprostredne po začiatku užívania, ale často oveľa skôr ešte v procese projektovania. Zmena funkcie, alebo len individualizácia architektúry prostredníctvom jej užívateľov, je nevyhnutnou súča čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2004 | STREDOEURÓPSKE REFLEXIE

  STREDOEURÓPSKE REFLEXIE Zachvátil nás integračný ošiaľ. Objavujú sa desiatky rôznych podujatí, výstav, publikácií či stretnutí, ktoré majú v titule alebo aspoň v podtitule integráciu do Európskej únie. Predpokladám, že viacero časopisov zostaví svoje jarné vydania tak, aby naznačovali našu pozíciu v novej Európe a aby svojim čitateľom pripomenuli, že aj Slovensko je súčasťou tohto európskeho prie čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2004 | NOVÉ BYTOVÉ DOMY

  čítaj viac

 • Časopis ARCH 2/2004 | ZOVRETÉ V HRANOLOCH

  čítaj viac

 • Časopis ARCH 1/2004 | BÝVAŤ V MESTE

  čítaj viac