13. ročník

 • Časopis ARCH 1/2008 | IDENTITY

  Identita je trochu mätúci dvojznačný pojem. Pre každú z vied, ktoré s týmto pojmom narábajú, ako matematika, filozofia, psychológia, sociológia, história či politika, môže identita znamenať niečo iné. Na jednej strane môže byť vyjadrením zhodnosti určitých predmetov, na druhej strane vyjadrením jedinečnosti jedného jediného predmetu či príslušnosti k určitej skupine ľudí s rovnakými názormi. V sú čítaj viac

 • Časopis ARCH 2/2008 | OBYTNÉ ŠTRUKTÚRY

  V historickej architektúre mali priestorové koncepty palácov a meštianskych domov len málo spoločné s funkčným členením a rozmermi obydlí roľníkov či sedliakov. Tento prirodzený rozdiel, reagujúci na odlišnosti užívateľov, sa podarilo znejasniť až modernej architektúre. Z fyziologických potrieb človeka vychádzajúci, funkčne determinovaný, účelný a pre všetkých rovnako vhodný obytný priestor sa sta čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2008 | MINIMALIZMUS

  Minimalizmus vraj už nie je in. To je dobrá správa. Konečne sa oddelí trend od názoru. Minimalizmu trendovosť aj tak veľmi neslušala. Módne zjednodušovanie foriem síce malo, najmä v prípade slovenskej architektúry, ozaj očistné účinky, na druhej strane však práve tvarová a priestorová prostota často viedla k banálnosti a prázdnote... alebo naopak, len k určitému maskovaniu nezvládnutých riešení. čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2008 | NOVÉ FIGÚRY

  Téma figúry je s architektúrou bezprostredne spojená. Je neustále latentne prítomná v premýšľaní o architektúre, len sa v priebehu histórie niekedy viac a inokedy menej materializuje. Obdobia abstrakcie striedajú obdobia obrazné. Po ortogonálnych geometrických tvaroch prichádzajú tvary deformované, po funkciou determinovaných schémach spektakulárne objemy či symbolické tvary. V súčasnej architekt čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2008 | INÁ MATERIALITA?

  Antoine Picon, profesor na harvardskej univerzite, píše vo svojom texte Architektúra a virtuálne: o novej materialite o vplyve, ktorý má výpočtová technika v procese projektovania na finálny produkt – architektúru. Na jednej strane naznačuje, že digitálne zobrazovacie prostriedky vedú k inému vnímaniu priestoru, k iným priestorovým očakávaniam a k voľnému narábaniu s tektonikou a materiálom, na dr čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2008 | K PRÍRODE

  Zelené strechy, slnečné kolektory, nízkoenergetická prevádzka, prírodné materiály, sťahovanie na vidiek, biopotraviny, triedený odpad... To všetko sú fenomény, ktoré nedávno masívne zasiahli aj našu spoločnosť. Dnes je udržateľnosť – a s ňou spojené pojmy – modernou témou a ten, kto chce byť in, rozhodne musí aspoň hovoriť o ekológii. Hlásanie „návratu k prírode“ sa v ľudských dejinách objavuje p čítaj viac

 • Časopis ARCH 7/2008 | KONFRONTÁCIE

  Nevedno, či bolo načasovanie verejnej ankety na výber podoby nového Starého mosta cez Dunaj šikovným ťahom magistrátu (cez uhorkovú sezónu sa všeličo prepečie) alebo len náhodou. Faktom však je, že zverejnenie návrhov mosta celkom slušne rozbúrilo pokľudné letné vody bratislavskej verejnej mienky. Internetové hlasovanie o výbere jednej z troch „alternatív“ toho istého autora pobúrilo najprv niekoľ čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2008 | VARIANTY POVRCHU

  Povrchy sú už dlhšiu dobu aktuálnou témou. Už keď Herzog a de Meuron zahrnuli dažďovú vodu do koncepcie ornamentu na fasáde budovy Ricola (1993), bolo jasné, že povrch opäť stojí v centre pozornosti architektov. Čo je za obnovou záujmu o povrch? Je to logická reakcia na mlčanlivé fasády minimalizmu alebo skôr ide o uplatnenie nových možností, ktoré vygenerovala digitálna architektúra? Téma povrch čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2008 | ZHODNOTENÁ MINULOSŤ

  Na prelome septembra a októbra sa v Nitre konala medzinárodná konferencia Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia. Na sprievodnej výstavke sa prezentovali aj postery piatich architektonických diel zo šesťdesiatych rokov, ktoré výskumníci z SAV ešte roku 2007 postúpili Pamiatkovému úradu SR ako podnety na zápis do zoznamu čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2008 | FORMA A CHUŤ

  Na jeseň sa už tradične veľa hovorí o architektonických cenách. V októbri udeľujú CE.ZA.ARa, začiatkom decembra Cenu Dušana Jurkoviča a druhý novembrový týždeň patrí už 11 rokov Cene ARCH. Spolu s udeľovaním cien architekti každoročne diskutujú o tom, na čo a komu vlastne architektonické ceny slúžia. Majú upozorniť na tie najinšpiratívnejšie architektonické činy? Majú podnietiť profesionálnu disku čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2008 | ALTERNATÍVNE

  Alternatíva je ponukou voľby medzi dvoma, resp. viacerými možnosťami, otvára perspektívu výberu. Práve perspektívu výberu sme mali na mysli, keď sme pred rokom koncipovali tému tohto čísla časopisu. Nazdávali sme sa, že budeme vedieť v rámci našej architektonickej scény nájsť diela ilustrujúce rozličné možnosti tvorby, od väčšinových až po ojedinelé a okrajové. Nakoniec musíme priznať, že tých mož čítaj viac