19. ročník

 • Časopis ARCH 1/2014 | MADE FOR THE PEOPLE

  Made for the people Architektúra má slúžiť ľudom. Je to jej primárne poslanie, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné požiadavky, ktoré sú na ňu v súčasnosti kladené. Je však zároveň aj špecifickým druhom umenia, v ktorom estetické hodnoty zohrávajú dôležitú, principiálnu úlohu. Kvalitná architektúra disponuje nielen pozitívnymi úžitkovými, ale aj estetickými hodnotami. Sú predpokladom na to čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2014 | KORPORATÍVNA ARCHITEKTÚRA

  Korporatívna architektúra Základnou úlohou korporatívnej architektúry je sprostredkovať značku, ktorá by mala byť v architektúre vyjadrená logom, farebnosťou, materialitou, ale i celkovým architektonickým konceptom. Spoluvytvára nielen firemnú kultúru a identitu, ale aj podporuje firemnú komunikáciu a celkový firemný dizajn. Centrála Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici od architektov B. Hovorku čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2014 | ARCHITEKTI 30+

  Architekti 30+ Generačná sonda, ktorú sme zrealizovali v tomto čísle ARCHu, odhalila zaujímavé skutočnosti. Mladí architekti objavujú nové témy, ktoré dokážu s kunderovsky charakteristickou ľahkosťou bytia spracovať tak, akoby ich už riešili nespočetne veľakrát. Nepodstatnými problémami si príliš hlavy nelámu, skôr naopak – urobia radšej z núdze cnosť, akoby mali vopred plakať nad rozliatym m čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2014 | MEDZI MESTOM A DEDINOU

  Medzi mestom a dedinou Medzi mestom a dedinou je podľa Pavla Hniličku „sídelná kaša“. Josef Pleskot označil toto teritórium, kde realizoval množstvo projektov, ako „medzipriestor“. Urbanisti zaviedli pojem „urban sprawl“, čo je označenie nežiadUceho suburbanizačného procesu mesta, ktorého výsledkom je viac-menej živelné vytváranie nových urbanistických štruktúr mimo jeho hraníc. Viac-menej čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2014 | ARCHITEKTÚRA (JE) RODU ŽENSKÉHO

  Architektúra (je) rodu ženského Eva Jiřičná, Zaha Hadid či Alena Šrámková patria k tým ženám, ktoré svoj život zasvätili architektúre a dokázali sa v tejto profesii presadiť. Aj keď je architektúra rodu ženského, je skutočne skôr záležitosťou mužskou. Asi preto, že muži-architekti majú stále väčší rešpekt na stavbe, ktorú navrhli. Aj keď sa o tejto téme veľa nehovorí, radi by sme sa jej zľahk čítaj viac

 • Časopis ARCH 7/2014 | VÍNNA ARCHITEKTÚRA

  Vínna architektúra či architektúra vína je žurnalistické označenie exkluzívneho typologického druhu, ktorý sa viaže na výrobu vína, ale i zábavno-spoločenskú až kultúrnu činnosť, akou sa dnes stala kultivovaná degustácia, ale aj edukácia Vo vínnych mokoch. Presný terminus technicus na tento druh architektúry v zásade nejestvuje, a tak sa v odborných kruhoch používa pojem architektúra a víno (vínna čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2014 | BÝVAŤ ZNAMENÁ BYŤ

  Bývať znamená byť Formy bytia, tak ako aj preferencie potrieb, ktoré súvisia s bývaním, sú rozmanité. V časoch vojen a prírodných katastrôf sa potreby bývania redukujú na tie najzákladnejšie. Naopak, v čase blahobytu a bohatstva sú zamerané aj na spoločenskú reprezentáciu a vyzdvihnutie sociálneho statusu. Architektúra bývania má tak rôzne podoby, ktoré reagujú na dané podmienky a možnosti. Aké čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2014 | EXPORTOVANÁ ARCHITEKTÚRA?

  Exportovaná architektúra? Architektiek a architektov pôsobiacich mimo hraníc Slovenska za ostatné roky pribudlo. Prispeli k tomu jednak medzinárodné dohovory o akceptovaní slovenských diplomov, ktoré umožňujú v rámci krajín EÚ vykonávať architektom slobodné povolanie, ale aj rozšírenie možností študijných pobytov pre študentov fakúlt architektúry cez program Erasmus. Niektorí sa tak dostali do čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2014 | FORMA NASLEDUJE ENERGIU

  Téma šetrenia energií je na prvý pohľad príliš racionálna, konzekventná a technokraticky orientovaná. Prináša v zásade množstvo ďalšej práce na projekte. Vyžaduje si usilovné štúdium všetkých nových technologických stratégií a následne aj zaujatie reálneho postoja, ako dosiahnuť už nie vytúžené, ale predpísane šetrenie energií. Európska smernica 2020 je realita, ktorá nielen podporuje, ale určuje čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2014 | VEREJNÉ PRIESTORY A INTERIÉRY

  Verejné priestory a interiéry Posledné číslo ARCHu v tomto roku je venované téme verejných priestorov a interiérov. O jej aktuálnosti svedčí aj neutíchajúca architektonická diskusia, viacero prebiehajúcich konferencií, výstav, súťaží a workshopov, ktoré reflektovanie problematiky prehlbujú. Aj mnohé diela nominované na tohoročnú Cenu ARCH a jej laureát – košický Kulturpark – zapadajú do mozaiky r čítaj viac