21. ročník

 • Časopis ARCH 1-2/2016 | KOZMOPOLITNÝ VERZUS LOKÁLNY

  Kozmopolitný verzus lokálny... Kozmopolitný verzus lokálny alebo aj univerzálny verzus tradičný. Sú to protiklady či paradoxy, ktoré prináša rozvíjajúca sa civilizácia. Uspokojiť súčasné vysoké nároky a zároveň nezabúdať na tradície je permanentná kultúrna dilema, ktorá sa prirodzene preniesla a neustále prenáša aj do architektúry. Hľadanie súvislostí medzi tým, čo bolo, a tým, čo bude, vytvára v čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2016 | OPEN/CLOSE

  Architektonický priestor má viacero rozpoznateľných rozmerov. Tie racionálne charakterizujú utilitárne vlastnosti a danosti, ktoré sú dôležité, aby dom fungoval a slúžil svojmu účelu. Iracionálne sprostredkovávajú významy, atmosféru, zaoberajú sa priestorovou poetikou. Oba rozmery sú dôležité. Ich vzájomné parametrické vyjadrenie však doposiaľ ešte nikto nedefinoval. Tak ako ešte nikto nedefinov čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2016 | MESTO, DOM, ULICA, NÁMESTIE

  Mesto_dom_ulica_ námestie Filozofka Hannah Arendtová tvrdí, že verejný priestor môže vzniknúť kdekoľvek prostredníctvom ľudského správania. Zdôrazňuje tak dôležitosť jeho sociálnej úlohy. Z architektonického pohľadu je však prioritné vytváranie fyzického priestoru, ktorý dáva základ pre medziľudskú komunikáciu a sociálne kontakty. Architektúra sa tu stáva dôležitým prvkom. Je súčasťou verejných čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2016 | ZDIEĽANÉ BÝVANIE

  Zdieľané bývanie Sloveso zdieľať či podstatné meno zdieľanie považujú naši jazykovedci za nespisovné, dokonca vraj ide o bohemizmus. Správne použitie je deliť sa o niečo, mať účasť na niečom. Dokonca ani názory by sme nemali zdieľať, ale súhlasiť s nimi. Rovnako je to s priestorom, o ktorý sa môžeme deliť a nie ho s niekým zdieľať. Tak sa vopred našim čitateľom i jazykovedcom ospravedlňujem z čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2016 | OPEN SPACE

  Open space Stále častejšie odborné debaty na tému verejný priestor dokazujú nielen aktuálnosť tejto témy, ale aj množstvo nevyriešených otázok, ktoré v tejto súvislosti vyvstávajú. Úspešne sme prekonali úvodnú fázu nadšenia z toho, že sme fenomén verejného priestoru nielen znovuobjavili, ale aj niečo pre to urobili. Aktivity typu Mestské zásahy či Dobrý trh skutočne naštartovali sociálny živo čítaj viac

 • Časopis ARCH 7-8/2016 | URBÁNNY A SUBURBÁNNY

  Urbánny a suburbánny Mestá sú jedinečné a neopakovateľné. Ich poetiku opisuje Italo Calvino v známom románe Neviditeľné mestá (1972), ku ktorému sa z času na čas, ale v akýchsi pravidelných cykloch, obraciam. Píše aj o meste Klarica, ktoré malo pohnuté dejiny: „V Klarici sa vystriedali obdobia úpadku a bujnenia. Viackrát sa zmenilo obyvateľstvo a zvyky. Ostalo meno, miesto a najodolnejšie predmet čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2016 | NA BIELEJ MAPE MESTA

  Na bielej mape mesta Opäť sa raz vraciame k téme, ktorá súvisí nielen s verejnými priestormi, ale predovšetkým s miestami, ktoré nie sú v urbanistickom tkanive našich sídelných štruktúr bližšie definované. Biele miesta videl už v 18. storočí Giambattista Nolli, videl ich však neskôr aj Camillo Sitte či Emanuel Hruška. V urbanistických koncepciách sa nimi zaoberáme dodnes. Patria k nim aj priest čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2016 | DRUHÁ ŠANCA

  Druhá šanca Dávať domom druhú šancu na zmysluplný život je jednou z nosných úloh súčasnej architektúry. Tieto úlohy sa týkajú nielen rekonštrukcií historických objektov, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, ale otvárajú i nové témy, ktoré prirodzene a postupne prináša život. Patrí k nim zachovaný priemyselný industriál, pôvodná rurálna architektúra, ale i dopĺňanie „deravých“ miest v pr čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2016 | Smart city_smart architektúra

  Téma aktuálneho ARCH-u „smart city_smart architektúra“ nazerá do oblasti vyspelých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stávajú čoraz viac súčasťou projektovania budov, následne aj procesu ich výstavby a užívania. Tvorba architektonického konceptu sa dostáva do nových súvislostí, ktoré ho rôznou mierou ovplyvňujú. Požiadavky kladené na súčasnú architektúru tak môžeme rozdeliť na tie čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2016 | Nové interiéry

  Nové interiéry Posledný tohoročný ARCH prináša aktuálny pohľad do oblasti interiérov – gastronomických, kancelárskych, obytných, ale aj administratívnych. Tvoria neodmysliteľnú súčasť architektúry a dokonca ich priamo užívame oveľa intenzívnejšie ako budovy zvonku. V teórii tvorby interiérov rozlišujeme dva zásadné, principiálne prístupy – jeden, ktorý zdôrazňuje interiér tvorený súčasne s archit čítaj viac