22. ročník

 • Časopis ARCH 1-2/2017 | Architektúra a bývanie

  Architektúra a bývanie Prvé tohoročné dvojčíslo ARCH-u sme zamerali na bývanie a rezidenčnú architektúru. Slovenské prostredie je v tomto segmente špecifické predovšetkým tým, že výstavba bytov je v rukách súkromných developerov, ktorí prirodzene potrebujú realizovať projekty generujúce zisk. Zadanie pre architekta je teda prioritne limitované ich požiadavkami. Štátom podporovaná výstavba nájomný čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2017 | Architektúra a ochrana pamiatok

  Architektúra a ochrana pamiatok   Obnova pamiatok je nezanedbateľnou a dôležitou súčasťou architektonickej tvorby, čo potvrdzuje aj ich zastúpenie v prestížnych slovenských architektonických cenách. Nakoniec i ostatnú Cenu ARCH dostala obnova kostola v Brutovciach na východe Slovenska. Rozhovor s jej autorom Tomášom Bujnom prinášame hneď v úvode na pamiatky zameraného aktuálneho čísla ARCH-u. Te čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2017 | Architektúra a krajina

  Architektúra a krajina
 Rozmýšľanie o architektúre v krajinnom kontexte má dva základné uhly pohľadu. Ten prvý je urbanistický, definuje (vo vzťahu ku krajine) sídelnú štruktúru, jej mierku, kompozičnú skladbu, farebnosť, materialitu i historické hodnoty. Ten druhý – architektonický – sa zaoberá konkrétnou situáciou, priestorovým rámcom, do ktorého je architektúra osadená. Z tohto pohľadu vidieť čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2017 | Architektúra rodinného bývania

  Architektúra rodinného bývania Architektúra rodinného bývania je téma na prvý pohľad možno ľahko uchopiteľná, ale paradoxne zároveň aj zložitá a špecifická. Pravdepodobne preto, že užívateľ je vo väčšine prípadov aj investorom, ktorý má vlastné predstavy o  bývaní, ale aj potrebu ustrážiť ohraničený rozpočet na výstavbu, či už ide o luxusnú vilu alebo low-costový štartovací dom. Rozpočet je vždy čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2017 | Architektúra, mesto a verejný priestor

  Kvalita mesta i bývania v ňom sa meria nielen prostredníctvom architektúry, ale i  kvality verejných priestorov, ktoré by mali na architektúru plynulo nadväzovať koncepčne, funkčne i esteticky. To je však teoretická až idealistická predstava. V realite sa darí verejný priestor spolu s architektúrou komponovať len pri väčších komplexoch, komerčných stavbách či spoločensky významnejších investíciách čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2017 | Architektúra a víno

  Architektúra a víno Vínna architektúra je príťažlivý typologický druh, ktorý vnímame všetkými zmyslami. Spája sa s vínom, vinohradmi, krajinou, vizuálnymi i chuťovými pôžitkami, ktoré sú s ňou spojené. Enoturistika – turistika spojená s návštevami vinárstiev a ochutnávkami vín – je akoby predurčená na pozitívne emócie. Sú ovplyvnené nielen kvalitou vín, ale aj kvalitou vínnej architektúry. Zmeny čítaj viac

 • Časopis ARCH 7-8/2017 | Architektúra krajín V4

  Architektúra krajín V4 Letné dvojčíslo ARCH-u prináša aktuálny prehľad architektonického diania v krajinách V4. Správy o architektúre v Poľsku, Maďarsku, Česku i Slovensku podávajú jednak realizované stavby – z každej krajiny po dve –, ktoré potom dopĺňa pojednanie o architektonickom dianí v podaní kolegov architektov, ktorí sa tejto téme v jednotlivých krajinách profesionálne venujú. Takéto konf čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2017 | Architektúra a mobilita

  Mobilita je schopnosť hýbať sa, znamená pohyblivosť, živosť, hybnosť. Vo vzťahu k architektúre ju môžeme chápať vo viacerých významoch. Ten základný sa spája so stavbami prioritne spojenými s transportnými funkciami alebo s tými, ktoré dopravné funkcie nejakým spôsobom sprostredkovávajú. Ak očakávate veľké dopravné stavby železníc či letísk, prípadne kombinovaných dopravných terminálov, tak tie te čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2017 | Architektúra pre kultúru a voľný čas

  Architektúra pre kultúru a voľný čas je téma, ktorú považujeme za veľmi dôležitú, ale zároveň vieme, že je to oblasť, ktorej sme veľa dlžní. Stavieb a následne aj dobrej architektúry, ktoré riešia kultúrne, voľnočasové, športové a na tento segment zamierené investície je u nás stále ako šafranu. I keď sme hľadali zodpovedne, našli sme len málo toho, čo by stálo za prezentáciu na stránkach ARCH-u. čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2017 | Architektúra a výtvarné umenie

  Architektúra a výtvarné umenie majú k sebe blízky vzťah. V mnohých momentoch sa prelínajú a vytvárajú dialóg, vzájomné väzby, v ktorých sú ukryté viaceré významy a posolstvá. Asi by bolo ťažké jednoznačne definovať tento viacvrstvový vzťah, jedno je však isté, že výtvarné umenie architektúru zjemňuje, zmäkčuje, humanizuje a oslobodzuje ju od technokratického základu. Na druhej strane architektúra čítaj viac