ARCH 3/2014

KORPORATÍVNA ARCHITEKTÚRA

Korporatívna architektúra

Základnou úlohou korporatívnej architektúry je sprostredkovať značku, ktorá by mala byť v architektúre vyjadrená logom, farebnosťou, materialitou, ale i celkovým architektonickým konceptom. Spoluvytvára nielen firemnú kultúru a identitu, ale aj podporuje firemnú komunikáciu a celkový firemný dizajn. Centrála Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici od architektov B. Hovorku, Š. Moravčíka a M. Paulínyho (ARCH 5/2011), ktorá v roku 2011 získala všetky tri architektonické ocenenia (Cenu ARCH, CE.ZA.AR i Cenu D. Jurkoviča), je dodnes ukážkovým príkladom toho, do akej polohy sa dá táto téma rozvinúť. Architekti nielenže dokázali vyťažiť z daností lokality maximum, ale predovšetkým ukázali, akým smerom uvažovať pri takýchto špecifických zadaniach, keď goodwill značky tvorí korporatívna architektúra. Po necelých troch rokoch sme skúsili zmapovať aktuálne dianie v tomto segmente. Okrem priemyselno-skladových areálov roztrúsených v krajinnom zázemí zväčša banálnej architektonickej kvality sa predsa len objavujú ambicióznejšie riešenia korporatívnej architektúry s vyjadrením firemnej filozofie a kultúry. Preferovanie humánnejších a ekologicky senzitívnych konceptov sa pozitívne odráža v krajinnom obraze a zanecháva tu dobrý dojem (goodwill) značky. Architektúra v špecifickej funkcii reklamného média sprostredkováva nové významy, ktoré si rozhodne zaslúžia i osobitý architektonický repertoár. Na ten si však budeme musieť u nás ešte asi chvíľku počkať. V tomto kontexte môžeme ako aktuálnu výzvu a nezanedbateľný príspevok k tejto téme považovať korporatívnu architektúru (v tvare obrátenej pyramídy) Slovenského rozhlasu v Bratislave, o ktorej sa dočítate v časti Teória.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Business centrum, Mickiewiczova ulica 9, Bratislava


  Autor(i): Imro Vaško
  Fotografie: Ľubo a Monika Stacho, David Trčka
  Recenzia: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj
 • Logistické, administratívne a školiace centrum Herz Slovensko, Bernolákovo


  Autor(i): Laco Bartko
  Fotografie: Andreas Hafenscher
  Recenzia: Aleš Hradecký, Daniel Bartoš
 • Competence Centre, Dunajská Streda


  Autor(i): Ľubica Ilkovičová
  Fotografie: Boris Chmel
  Recenzia: Tomáš Jávorka, Ľubomír Bobek
 • Rekonštrukcia autosalónu SUZUKI, Banská Bystrica


  Autor(i): Martin Somora
  Fotografie: Milan Lichý
  Recenzia: Jaroslav Janek
 • Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou GERGONNE SLOVENSKO, Liptovský Mikuláš


  Autor(i): Tomáš Bujna
  Fotografie: Martin Bobák
  Recenzia: Martin Bátik, Martin Bobák
 • Areál spoločnosti IPM Building, Konárovice


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
  Fotografie: Jaroslav Hejzlar
  Recenzia: Luděk Rýzner, spoluautor: Jiří Vincenc
 • Identita Slovenského rozhlasu


  Autor(i): Štefan Bekeš
 • Revitalizácia budovy Slovenského rozhlasu


  Autor(i):
  Recenzia: Štefan Bekeš
 • Polyfunkčný objekt MM Olympic Gallery, Liptovský Mikuláš


  Autor(i):
  Recenzia: Martin Bátik, Martin Bobák
 • Plnička minerálnych vôd, Tisovec-Šťavica


  Autor(i):
  Recenzia: Martin Repický
 • Krátká myšlenková biografie velkého evropského intelektuála (HeOSFELD, Rolf. Karl Marx. Životopis intelektuála. Praha a Litomyšl : Paseka, 2013)


  Autor(i): Oldřich Ševčík
 • Architekt dramatu (ALBERTOVÁ, Helna. Josef Svoboda scénograf. Praha : Institut uměni - Divadelní ústav, 2012)


  Autor(i): Vladimír Soukenka
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architektúra pohyblivého obrazu – postmoderný vílí prach


  Autor(i): Imro Vaško