ARCH 9/2014

BÝVAŤ ZNAMENÁ BYŤ

Bývať znamená byť

Formy bytia, tak ako aj preferencie potrieb, ktoré súvisia s bývaním, sú rozmanité. V časoch vojen a prírodných katastrôf sa potreby bývania redukujú na tie najzákladnejšie. Naopak, v čase blahobytu a bohatstva sú zamerané aj na spoločenskú reprezentáciu a vyzdvihnutie sociálneho statusu. Architektúra bývania má tak rôzne podoby, ktoré reagujú na dané podmienky a možnosti. Aké je však aktuálne poslanie témy bývania? Spoločenský diskurz otvára čoraz naliehavejšie otázky sociálnej zodpovednosti, kde v centre pozornosti je človek a jeho potreby. Spolu s tým sa vytvára prirodzený tlak na rozšírenie základných úloh architektúry s dôrazom na nové, inak orientované, projekty. K nim môžeme zaradiť intervencie typu mestské zásahy, urban markety, „dobré trhy“, ale i tému, ktorú v súvislosti s bývaním objavili košické výmenníky, či efemérnu architektúru pavilónu pred SNG v Bratislave. Výsledky sú dráždivo dobré predovšetkým pre to, že všetky tieto projekty dokázali vytvoriť verejný priestor, ktorý priťahuje ľudí. Silný sociálny motív možno v niektorých momentoch predbieha ich architektonickú ambíciu, ale pri troche snahy sa to dá zlepšiť. Podstatné je, že ľudia „znovuobjavujú“ význam miesta. Inšpiráciu pre nové typy bývania môžeme nájsť práve v týchto „malých- veľkých“ zásahoch. Impulzy, ktoré tak mesto, miesto a nakoniec i človek-užívateľ dostáva, môžu byť také silné, že dokážu priamo ovplyvniť životný štýl. Mimo hlavného prúdu vznikajú akési „ostrovy pozitívnej deviácie“ s kultúrnym podtextom a širším spoločenským významom. Sociálny aspekt architektúry nadobúda tak čoraz väčší význam. V bývaní to znamená predovšetkým oslobodiť sa od zaužívaných konvencií a schém a vidieť veci trošku inak. Možno tak, aby architektúra vytvárala priestor nielen na bývanie, ale aj skutočné bytie. Trošku existencializmu jej v tomto prípade určite nezaškodí. A aj Heidegger by sa potešil.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Agát - rezidencia pod Slavínom, Bratislava


  Autor(i): Andrea Bystrická
  Fotografie: Monika a Ľubo Stacho
  Recenzia: Vladimír Zigo, Marusia Zigová, Pavol Kollár
 • Bytový dom FOREST PARK, Bratislava


  Autor(i): Renata Štrpková
  Fotografie: Paťo Safko
  Recenzia: Zoran Michalčák, Roman Bányai
 • Rodinný dom DD, Prešov-Vydumanec


  Autor(i): Tomáš Bujna
  Fotografie: Robo Kočan
  Recenzia: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Gabriel Boženík, Silvia Šillová
 • Dom pri jazere, Jakubov


  Autor(i): Martin Zaiček
  Fotografie: archív autorov
  Recenzia: Peter Rakšány, Marián Rímeš, Patrícia Schafferová, Dezider Rakšány
 • Vernacular - rodinný dom, Dedinky


  Autor(i): Tomáš Bujna
  Fotografie: Igor Šimko
  Recenzia: Pavel Simko
 • Byt VT, Vranov nad Topľou


  Autor(i): Andrea Bočková
  Fotografie: Martin Lačný
  Recenzia: Jozef Hudák
 • Prestavba garáže pre vojenskú techniku na byt so sochárskym ateliérom, Klatovy


  Autor(i): Ľubo Stacho
  Fotografie: Václav Fiala a Monika Stacho
  Recenzia: Václav Fiala
 • Nájomné byty Jarok


  Autor(i): Pavol Paňák
 • Architektúra nájomného bývania - cesta za lepšou kvalitou


  Autor(i): Andrea Bacová
 • Pohľady do histórie bývania (BLAU, Eve. Rotes Wien: Architektur 1919-1934. Stadt – Raum – Politik; DULLA, Matúš a kol. Kapitoly z historie bydlení.)


  Autor(i): Andrea Bacová
 • IoA Sliver Lecture Series


  Autor(i): Kristína Rypáková
 • Hollein


  Autor(i): Kristína Rypáková
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architektúra pohyblivého obrazu – časopriestor a hmla


  Autor(i): Imro Vaško