23. ročník

 • Časopis ARCH 1-2/2018 | Cena ARCH_20 rokov po

  CENA ARCH... 20 rokov po Cena ARCH oslávila vlani svoju 20-ročnicu. Je to vek, ktorý si určite zaslúži patričnú pozornosť. O to viac, ak sa týka formátu, ktorý si za tú dobu vybudoval silné miesto na slovenskom architektonickom poli. Cena ARCH bola vždy úzko previazaná s rovnomenným časopisom, pričom v čase jej založenia vychádzal už tretí rok. V jeho redakčnej rade vtedy pôsobili Ján Bahna, Maro čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2018 | Workspace_Office_2018

  Informačná éra, ktorú aktuálne prežívame, prináša so sebou celý rad zmien. Má vplyv takmer na všetky oblasti nášho života, mení životný štýl, zrýchľuje životné tempo, mení spôsoby komunikácie i myslenia, pracovné postupy a následne vyvoláva aj zmeny architektúry pracovného prostredia. Všeobecné kritériá tvorby nového kancelárskeho sveta sa týkajú zdravia, ergonómie, dosiahnutia pohody na pracovisk čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2018 | Architektúra je služba

  Architektúra je považovaná za službu, ktorá reflektuje požiadavky klientov. Aj preto patrí profesia architekta k tým, ktoré si vyžadujú vysokú mieru komplexnosti, flexibility i všeobecného rozhľadu. Architekt by mal vedieť odhadovať situáciu, mal by i primerane zohľadňovať želania klientov. Má to však svoje hranice – nemal by byť klientovi príliš podriadený, ale ani by ho nemal akceptovať len okra čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2018 | Sídliská včera a dnes

  Sídliská včera a dnes   Slovenské panelové sídliská vznikali počas 60. až 80. rokov minulého storočia. Dodnes v nich býva takmer tretina obyvateľov Slovenska, pričom bratislavská Petržalka patrí k najväčším panelovým sídliskám v strednej Európe. Sídliská tvoria špecifické kultúrne dedičstvo, sú svedectvom osobitej etapy vo vývoji nielen slovenských, ale aj európskych miest. Postupom času menia s čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2018 | Život v suburbiách

  Život v suburbiách O výhodách a nevýhodách bývania v nových suburbánnych zónach sa v ostatných rokoch veľa diskutuje. Ak sa začnete touto problematikou hlbšie zaoberať, nájdete množstvo teoretických článkov, ktoré  ponúkajú veľa podnetných názorov, ako sa k tomuto problému postaviť. Jeden z nich, od autora známej „Sídelnej kaše“ Pavla Hniličku, si môžete prečítať v aktuálnom ARCH-u. Je viac ako j čítaj viac

 • Časopis ARCH 7-8/2018 | Nová vlna

  Nová vlna Ak hovoríme o mladých slovenských architektoch, tak máme na mysli generáciu mileniálov, generáciu Y, narodenú v rozpätí rokov 1985 – 1995, alebo blízko tohto obdobia, keďže časové definície pre túto vlnu sa odlišujú. Pre slovenské prostredie je podstatné, že deti milénia a zároveň aj milénioví architekti vyrastali v porovnaní s ich rodičmi (generáciou X) v liberálnom prostredí novej de čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2018 | Naspäť do mesta

  Súčasné mestá sú rôznorodé. Nedajú sa porovnávať. Každé je iné. O ich poetike, chutiach, vôňach, farbách, hlasoch, udalostiach, tajomstvách písal Italo Calvino, životu a smrti amerických veľkomiest sa venovala Jane Jacobs, generické mesto charakterizoval Rem Koolhaas, pričom  tvrdil, že: „mesto je návykovým strojom, z ktorého niet úniku.“ Nech už je to akokoľvek, mestá nás stále priťahujú práve sv čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2018 | Piata fasáda

  Piata fasáda s podnadpisom architektúra strešnej roviny v priestorovom kontexte a jej úloha pri formovaní panorámy mesta bola téma, ktorú sleduje aktuálny ARCH. Priznám sa, dala nám zabrať po všetkých stránkach. Realizácií, ktoré sa týmto problémom zaoberajú dôslednejšie, je u nás ako šafranu. A pritom je to aktuálna téma, ktorej by sme mali venovať osobitú pozornosť nielen pri urbanistickom pláno čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2018 | Chrániť a opatrovať

  Chrániť a opatrovať Tohoročné nominácie na Cenu ARCH boli prekvapujúco v hojnom počte (päť z desiatich) obsadené „skôr narodenou“ architektúrou, o ktorú sa rozhodol niekto, niekde a z nejakých dôvodov postarať, aby mohla žiť a predovšetkým slúžiť ďalej. A neboli to len naslovovzaté pamiatky, ktoré status ochrany majú daný zhora – predpísaný inštitucionálne. Chrániť a opatrovať sa totiž dá archite čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2018 | Architektúra - vec verejná

  Posledné tohoročné číslo ARCH-u je zamerané na architektúru verejných priestorov. Prinášame recenzie šiestich slovenských realizácií na túto tému, ktoré majú veľmi dobrú úroveň, ale aj pozitívny ohlas verejnosti. Vox populi je v tomto prípade dôležitým hlasom, ktorý netreba brať na ľahkú váhu. Podstatné je, že všetky tieto priestory sa okamžite po ich dokončení zaplnili ľudmi, našli si svojich pri čítaj viac