24. ročník

 • Časopis ARCH 1-2/2019 | Architektonické dedičstvo

  Úcta k starším je súčasťou výchovy v každej dobrej rodine. Úcta k staršej či historickej architektúre akéhokoľvek druhu je tiež súčasťou výchovy na všetkých dobrých školách architektúry. Pri zostavovaní prvého tohtoročného ARCH-u sme sa snažili nájsť konkrétne výsledky spomínanej dobrej výchovy. A našli sme hneď niekoľko osobitých konceptov, ktoré potvrdzujú, že „obnovovať staré“ prináša vlastne n čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2019 | V krajine

  Architektúra „vložená“ do krajiny je vo svojej podstate cudzím elementom. Je tu všetkým na očiach, nedá sa ukryť do množiny iných domov, ako to býva v mestskej štruktúre. V zásade sa nedá prehliadnuť. Je kameňom hodeným do pokojnej hladiny, ktorú vždy rozčerí. Zvyčajne manévruje od pozície harmonického dialógu až po kontrastnejší sebavedomý monológ. Oba postoje sú síce legitímne, ale predsa len zá čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2019 | Sy- alebo asymetrická

  Symetriu a asymetriu – dve základné kompozičné kategórie, ktoré charakterizujú vlastnosti elementov formy – pozná každý študent architektúry a každý architekt s nimi prirodzene tvorivo pracuje. A predsa to s architektonickou kompozíciou vôbec nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Ona sa totiž dá naučiť len po určitú hranicu. Vidieť to na študentoch architektúry, ktorí  sa s ňou zaoberajú čítaj viac

 • Časopis ARCH 5/2019 | Bývať v meste

  Májové číslo ARCH-u sa sústreďuje na jednu z hlavných tém súčasnosti – na mestské bývanie. Prináša päť realizácií, tentokrát výlučne bratislavských – čo, samozrejme, nebolo naším redakčným zámerom, ale skôr náhodou, ktorá prepojila v jednom časovom úseku práve ukončené a na naše recenzovanie vhodné stavby. Napriek tomu, že ide v tomto prípade o bratislavské architektonické prírastky, môžeme na nic čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2019 | Mileniáloví architekti

  Keď som začala pripravovať toto číslo ARCH-u, zavolala som Tomášovi Žáčekovi. Dávno som s ním nehovorila a bola som zvedavá, čo má nové. Ich Ecocapsulu sme publikovali pred pár rokmi už ako vydarený prototyp, pripravený pre výrobu. A vraj sa s ním práve chystá na výstavu dizajnu do New Yorku, oznámil mi. A rád o tom do tohto ARCH-u napíše. Tomáš je typický architekt patriaci ku generácii mileniálo čítaj viac

 • Časopis ARCH 7-8/2019 | Farebná architektúra

  Farbu v architektúre treba brať vážne. Patrí do množiny hlavných vyjadrovacích i zobrazovacích prostriedkov architektúry. Dokáže ovplyvniť jej pôsobenie, náladu, atmosféru, mierku. Zvýrazňuje alebo potláča textúru. Podporuje kompozičné princípy. Plní orientačné funkcie. Má vplyv na obraz mesta, vytvára jeho charakteristické farebné vizuálne znaky. V tomto momente sa vám môžu v mysli vynoriť farebn čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2019 | Sila konceptu

  Diskusie o koncepte v architektúre vedú k nespočetnému množstvu úvah o jeho podstate. Nech už je to akokoľvek, táto téma má v sebe náboj vzrušujúceho napätia, tajomstva a niečoho, čo sa hneď tak jednoducho nedá ani opísať. Čo je to vlastne koncept? Je častou otázkou aj študentov architektúry. Náčrt myšlienky, konštrukt idey alebo ideový rámec, či jednoducho niečo navyše, čo robí architektúru krásn čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2019 | Sociálne zodpovedná

  V roku 2011 bol pri príležitosti 90-ročného výročia založenia školy Bauhaus v Design factory prezentovaný medzinárodný projekt Bauhaus dvadsať – 21: legenda pokračuje. Výstava  reflektovala podstatné myšlienky Bauhausu spolu s 24 kultovými stavbami Waltera Gropia, Ludwiga Miesa van der Rohe, Hannesa Meyera a iných významných architektov bauhausovskej školy, ktoré tu boli prezentované na vynikajúci čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2019 | Zdieľaná architektúra

  Flexibilita a multifunkčnosť to nie sú len atribúty súčasnej architektúry, ale aj charakteristické znaky aktuálneho životného štýlu. Byť flexibilný – teda prispôsobivý novým požiadavkám a plniť súčasne viacero úloh v krátkom čase – nás stavia do pozície rýchlych maratónskych bežcov, ktorých výsledky sú na čase závislé. Čím kratší čas, tým lepšie skóre. V architektúre ide skôr o ten „pomalší“ čas, čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2019 | Bez bariér...

  Posledné tohtoročné číslo ARCH-u je venované architektúre, ktorá nie je len skutočne bezbariérová, ale aj taká, ktorá prekračuje rámec konvencií a bariéry odstraňuje. Každá z recenzovaných stavieb prináša špecifický pohľad na túto tému, v závislosti od toho, aký problém rieši alebo akú spĺňa základnú úlohu. Tu by som sa však rada zastavila pri ojedinelej a skutočne bezbariérovej rekonštrukcii rekr čítaj viac