ARCH 1/2015

DOM, BYT, OBYTNÉ PROSTREDIE

Dom, byt, obytné prostredie
Časopis ARCH prvým tohtoročným číslom štartuje už 20. ročník svojho vydávania. Teší nás, že je stále o čom písať, že nám má stále kto písať a že sa stále nájde dosť tých, ktorí nás chcú čítať. Slovenská architektúra si takúto pozornosť určite zaslúži a práve tým, že o nej píšeme a diskutujeme, dávame možnosť sprostredkúvať jej aktuálne posolstvá do širšieho kultúrneho priestoru. A preto budeme veľmi radi, ak nás budete i naďalej podporovať, čítať, navštevovať pravidelné exkurzie či prispievať vašimi názormi na facebooku.
Tohtoročné prvé dvojčíslo sa zaoberá rezidenčnou architektúrou. Jej spektrum sa však stále viac a viac tematizuje a individualizuje, dá sa povedať, že aj kolektívne bývanie nadobúda čoraz viac špecifických významov. Viažu sa nielen na vlastný bytový dom, ale aj na širšie obytné prostredie. Komplexnosť sa stáva podstatným kritériom pri hodnotení kvality bývania.
Rozpoznať aktuálnu diagnózu prostredia nebýva jednoduché. Regule, ktoré dáva jednotlivým lokalitám územný plán a neskôr ich spodrobňujú požiadavky investora, len málokedy vystihujú zadanie v komplexnom pohľade širších súvislostí. Architekt – lekár často veľmi chorého územia – hľadá východiská, snaží sa zachrániť, čo sa dá, a odstrániť na „malej ploche“ všetky podstatné problémy okolia. V tých lepších prípadoch sa stáva, že to, čo neponúka okolie, ponúkne architektúra v jednej koncentrovanej forme. Akoby naprotiveň Aténskej charte chce ukázať, že je schopná absorbovať mnohovrstevné radenie nielen rôznorodých funkcií, priestorov, ale predovšetkým významov do jedného fungujúceho celku. Možností je však podstatne viac, ako sa na prvý pohľad zdá, stačí len prekročiť hranice zaužívaných konvencií, čo zatiaľ u nás (na škodu veci) nie je celkom bežné.

Niekoľko aktuálnych inšpirácií k tejto téme ponúka prvý tohtoročný ARCH.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Radové domy Záhorské sady - 1. etapa, Bratislava-Záhorská Bystrica


  Autor(i): Laco Bartko
  Fotografie: OFFICE110 architekti
  Recenzia: Martin Hörmann, Richard Kaste, Peter Kopecký
 • Rekonštrukcia a rozšírenie mestskej vily, Bratislava


  Autor(i): Monika Mitášová
  Fotografie: Olja Triaška Stefanovič
  Recenzia: Ján Studený, David Kopecký
 • Dom medzi stromami, Slovensko


  Autor(i): Korina Krchniaková
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Tomáš Šebo, Igor Lichý
 • Rodinný dom, Bratislava - Koliba


  Autor(i): Renata Černáková
  Fotografie: Pavel Meluš
  Recenzia: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher
 • Dom D2, Bratislava


  Autor(i): Danica Pišteková
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová Mikulajová
 • Byty Villinki, Bratislava-Karlova Ves


  Autor(i): Andrej Alexy
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Peter Moravčík
 • Rodinný dom C2, Piešťany


  Autor(i):
  Recenzia: Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová Mikulajová, Radoslav Kurucz
 • Domček vo svahu, Bratislava


  Autor(i):
  Recenzia: Edita Vráblová, Branislav Puškár
 • Zimný prieskum VŠVU 2015/20105 - KAT


  Autor(i): Kristína Rypáková
 • Rozbieha sa diskusia o ženách architektkách


  Autor(i): Andrea Ambrovičová Mikulajová
 • Dva uhly pohľadu na české rodinné domy (TESAŘ, Jan Jakub. O rodinných domech: Rozhovory s architekty; STEMPEL, Ján - TESAŘ, Jan Jakub - BENEŠ, Ondřej. CZECH HOUSES / České domy)


  Autor(i): Andrea Bacová
 • Můj dům, naše ulice (KOHOUT, Michal - ŠTÁFEK, František - TICHÝ, David - TITTL, Filip. Můj dům, naše ulice. Individuální bydlení a jeho koordinovaná výstavba)


  Autor(i): Oldřich Ševčík
 • O súčasných mestských stratégiách (STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město: současné městské strategie)


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architekt dvoch storočí (POHANIČOVÁ, Jana - DULLA, Matúš. Michal Milan Harminc /1869 - 1964/. Architekt dvoch storočí)


  Autor(i): Peter Vodrážka
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová, FA ČVUT
 • Architektúra pohyblivého obrazu – post-tradičná rodina


  Autor(i): Imro Vaško