ARCH 3/2015

ZNOVUOBJAVENÉ HODNOTY

Znovuobjavené hodnoty
Prístupy k rekonštrukciám a renováciám sú rôzne. K historicky cenným objektom sa viažu presné regule, ktoré vyplývajú z konkrétnych podmienok podľa stupňa ochrany pamiatky alebo pamiatkového prostredia. Tu zväčša disponujeme jednoznačnejšími argumentami, prečo je nutné pamiatku chrániť. A navyše tento druh architektúry patrí k tej „zákonom chránenej“, čo jej predsa len dáva podstatne väčšiu šancu na plnohodnotné prežitie ako tej, ktorá takúto ochranu nemá. Obe skupiny sa však môžu stať „ohrozeným druhom“, ak sa snaha o opateru architektúry zamení so záujmami, ktoré uprednostnia iné ciele. Spomeňme stavebne zdevastovaný Krejcarov Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, ale aj bratislavské príklady – dlho opustenú polikliniku na Bezručovej od Balána a Grossmanna či nefunkčný Matušíkov hotel Kyjev. K tomu by sme mohli pridať ešte celý rad značne zanedbaných verejných priestorov – Námestie slobody, Kollárovo námestie či dunajské nábrežie pri PKO.
Kam sa podela v týchto prípadoch kultúra a kam vlastne smerujú záujmy kompetentných, ak sa vôbec o nejakých záujmoch ešte dá hovoriť? Téma by sa takto dala, samozrejme, rozvíjať, ďalej by sme mohli uvádzať negatívne príklady. Otázny je však výsledok takéhoto uvažovania, kam by sme sa dostali a čo by sme vlastne vyriešili? Iný a lepší spôsob, ako zlepšiť morálku a kultúru pri ochrane architektúry, je provokovať dobrými príkladmi.
Recenzie v aktuálnom ARCHu majú široký tematický záber, za ktorým sa skrýva snaha obnoviť pôvodné alebo znovuobjaviť stratené či málo vyzdvihované hodnoty. Rekonštrukcia vodárenskej veže v  Palárikove, ako aj obnova vidieckeho domu v Devínskej Novej Vsi či znovupostavenie brnianskej vily Münz, adaptácia administratívy vo Zvolene, ale aj divadla Ludus odkrývajú nielen neštandardné prístupy k obnove, ale predovšetkým nekonvenčných a kultúrnych investorov, ktorí mali záujem urobiť pre architektúru niečo viac, ako je u nás bežné.
Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Múzeum stará Devínska, Bratislava-Devínska Nová Ves


  Autor(i): Nora Vranová
  Fotografie: Daniel Šubín
  Recenzia: Daniel Šubín
 • Komplexná pamiatková obnova vodárne, Palárikovo


  Autor(i): Pavol Pauliny
  Fotografie: Pavol Pauliny
  Recenzia: Peter Hudák
 • Petržalka bowling center, Bratislava-Petržalka


  Autor(i): Tomáš Žáček
  Fotografie: Ľuboš Fussek
  Recenzia: Ondrej Kurek, Tomáš Krištek, Oto Kovalčík
 • Administratívna budova STRÁŽE, Zvolen


  Autor(i): Martin Repický
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Anita Stanková, Igor Salcer, Lukáš Šíp, Jozef Lulkovič
 • Obnova vily Münz, Brno-Pisárky


  Autor(i): Jan Kratochvíl
  Fotografie: David Židlický
  Recenzia: Tomáš Rusín, Kristýna Shromaždilová, David Šrom, Ivan Wahla
 • Nová synagóga, Žilina


  Autor(i):
  Recenzia: PLURAL
 • Obnova židovského suburbia, Bardejov


  Autor(i):
  Recenzia: Ján Krcho, Michal Mihaľák
 • Obnova svätyne kostola


  Autor(i):
  Recenzia: Peter Gomboš, Ján Krcho
 • Rekonštrukcia a dostavba objektu administratívy Elektrární, Žilina


  Autor(i): Ján M. Bahna
 • Úprava areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakova, Bratislava-Nové Mesto


  Autor(i): Zora Pauliniová
 • Zväčšenina (Svetlo na hrane... SNG, 6. 11. 2014 - 15. 2. 2015)


  Autor(i): Pavol Paňák
 • Rekapituácia či inventúra? (BAHNA, Ján M. Tak bežal čas. Bratislava, 2014)


  Autor(i): Vladimír Šimkovič
 • Big ideas and small tricks alebo 30 spôsobov, ako sa uživiť kultúrou (LÉNYI, Peter. Design Handbook for Cultural Centres. Žilina, 2014)


  Autor(i): Adam Berka
 • Noc architektúry na FA STU boal jasná a žiarila hviezdami


  Autor(i): Zuzana Tóthová
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu – Birdland, Birdman, FOK a Hitchcock


  Autor(i): Imro Vaško