ARCH 4/2015

DOBRÁ MIERKA

Dobrá mierka je v architektúre kritérium najvyššej kvality. Jej posudzovanie z tohto pohľadu nabáda vnímať vizuálne znaky architektúry v kontexte s prostredím, v ktorom sa nachádza, ale i v kontexte pocitového vnímania užívateľov. Dobrá mierka nie je teda výlučne záležitosťou, ktorá sa týka len objemových parametrov architektonického objektu.
Vnímanie okolitého sveta, vrátane architektúry, je viaczmyslovým zážitkom, procesom spoznávania pomocou všetkých piatich zmyslov, i keď pozícia tých ostatných je na prvý pohľad pri prevládajúcom vizuálnom vnímaní predsa len oslabená. Tento stav „nadvlády zraku“ označuje Juhani Pallasmaa „nihilizmom modernej doby“ alebo aj „rakovinou povrchnej architektonickej imaginácie, bez tektonickej logiky a zmyslu pre materiál a vcítenie“. Ak však k tomu pridáme nezanedbateľný vizuálny a informačný smog reklamných médií, ktorý je súčasťou architektonických objektov, ale aj urbánnych štruktúr, tak je prirodzené, že naše úvahy o dobrej mierke sa nebudú a ani nemôžu viazať len na jej hodnotenie prostredníctvom vizuálnych vnemov.
Jednoducho povedané, dobrú mierku nerozpoznávame len zrakom. Je charakterizovaná aj inými ne-vizuálnymi parametrami, ktoré môžu vyjadrovať a odrážať subjektívne hodnotenia užívateľov. Prívlastky útulný, príjemný, prehľadný, jednoznačný... sa viažu na pocitové prežívanie architektonického priestoru a podvedome k nimpriraďujeme architektúru „dobrej mierky“. A v zásade nezáleží na veľkosti objemu, tvarovej dominantnosti či expresívnosti formy.
Dobrá mierka je aj pocitovou záležitosťou, emočným zážitkom, ktorý sprostredkováva architektonický priestor. Je čosi ako EQ architektúry.
....a zrazu mám pred očami Zumthorovu poľnú kaplnku Brata Klausa v nemeckom Wachendorfe.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Rodinný dom, Bratislava-Vrakuňa


  Autor(i): Zuzana Tóthová
  Fotografie: Maroš Fečík
  Recenzia: Maroš Fečík, Andrej Olah
 • Rodinný dom Plánky, Bratislava-Záhorská Bystrica


  Autor(i): Danica Pišteková
  Fotografie: Monika a Ľubo Stacho
  Recenzia: Ladislav Jurík, Henrich Korec
 • Rekonštrukcia vidieckeho domu, Jabloňovce


  Autor(i): Martin Somora
  Fotografie: Martin Mihály, Matej MIhalič
  Recenzia: Martin Mihály, Matej MIhalič
 • Obchodný dom, Brezno


  Autor(i): Štefan Moravčík
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj
 • Čerpacia stanica, Dunajská Streda


  Autor(i): Lukáš Šíp
  Fotografie: Tomáš Souček
  Recenzia: Adam Jirkal, Jerry Koza
 • Rodinný dom, Dolná Súča-Polníky


  Autor(i):
  Recenzia: René Dlesk
 • Dom pre rodičov, Bratislava-Jarovce


  Autor(i):
  Recenzia: Juraj Benetin, Matek Grébert, Juraj Kurpaš
 • Relive pre Prahu (súťaž Xella)


  Autor(i): Ľubica Selcová
 • Redizajn predajne Archbooks


  Autor(i): Michal C. Hronský
 • Monografia o slovenskom Loosovi (MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm architekt/architect. Bratislava : Slovart, 2014)


  Autor(i): Matúš Dulla
 • Vizionár-vynálezca-architekt o vzdelaní (FULLER, Richard Buckminster. O vzdělání. Dolní Kounice : MOX NOX, 2015)


  Autor(i): Julián Keppl
 • 30 rokov výkladov na Obchodnej (STACHO, Ľubo. Obchodná 1984 - 2014. Bratislava : Slovart, O.K.O., 2014)


  Autor(i): Ivan Gürtler
 • Hertha Hurnaus: Dedeček (výstava v Galerie Krobath, Viedeň, 11. 3. - 22. 4. 2015)


  Autor(i): Lucia Almášiová
 • Záhrada : hovory o kultúre a kriku doby


  Autor(i): Renata Rehorovská
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu – americkí nightcrowler, sniper a Chappie


  Autor(i): Imro Vaško