ARCH 9/2015

MIESTA PRE DOBRÝ ŽIVOT

Architektúra podáva obraz o stave sveta, kultúry a civilizácie. Je svedectvom o vyspelosti a schopnosti spoločnosti, ktorú reprezentuje v danom čase a priestore konkrétnou architektonickou formou. O jej správnosti, funkčnosti či avantgardnosti vedieme permanentné diskusie, ktoré pomáhajú formulovať problémy, neskôr názory a nakoniec i konkrétne riešenia. Súčasný záber architektonickej diskusie však siaha aj do oblasti, ktorá sa sústreďuje na hľadanie nových úloh architektúry mimo jej zaužívaných schém. Téza o forme, ktorá sleduje obsah, v súčasnosti vyznieva už naozaj staromódne. V týchto kontextoch sa definovanie obsahu „novej“ architektúry stáva permanentným procesom. Okrajové polohy predstavujú na jednej strane kozmopolitná, kultúrne a teritoriálne neutrálna, globalizovaná architektúra a na strane druhej lokálna subkultúrna platforma, inklinujúca k individualizovaným riešeniam, ktorá zdôrazňuje kultúrnu identitu a miestne špecifiká. Neustále balansovanie medzi týmito dvoma hraničnými polohami prináša pozitívne riešenia, ktoré obrusujú ostré hrany jednoznačne vymedzených konceptov. V našom prostredí sú veľkým prekvapením viaceré projekty „krátkodobého“ sezónneho využívania verejných priestorov. Spôsobili neočakávanú inváziu návštevníkov túžiacich „socializovať sa“ v alternatívnom prostredí, ktoré sa výrazne odlišuje od „univerzálnej“ ponuky. Tento stav signalizuje akútnu potrebu riešiť architektonické úlohy v komplexnejšom zábere „viacerých“ vrstiev a mierok. Posúvanie „hranice riešeného územia“ do širšieho okolia verejného priestoru otvára nové obzory „používania“ architektonického objektu. Zároveň si to však vyžaduje plnohodnotnú projektovú prípravu a legitímny schvaľovací proces, ktorý zadefinuje režim využívania verejných priestorov. Priestor „medzi domami“ je „pre dobrý život“ rovnako dôležitý ako ten, ktorý vytvárajú domy samotné. Dokumentuje to naša diskusia, ale i projekty na túto tému v aktuálnom ARCHu.

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Dom LJM, Miloslavov-Alžbetin Dvor


  Autor(i): Marian Zervan, Monika Mitášová
  Fotografie: Jana Ilková
  Recenzia: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
 • Rodinný dom Kiss, Bratislava-Čunovo


  Autor(i): Andrea Bystrická
  Fotografie: Tomáš Krištek
  Recenzia: Sebastian Nagy
 • Obytný súbor Panoráma Koliba, Bratislava-Nové Mesto


  Autor(i): Nora Vranová
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Peter Moravčík
 • Bytový dom Nikola House, Bratislava-Nové Mesto


  Autor(i): Ľuba Selcová
  Fotografie: Martin Matula a archív ForZet atelieru
  Recenzia: Juraj Závodný
 • Komunitné centrum Máj, České Budějovice


  Autor(i): Lukáš Kordík
  Fotografie: SLLA Architekti a Hochtief CZ
  Recenzia: Michal Sulo, Miriam Lišková, Jozef Skokan
 • Ateliér, Debrecín


  Autor(i): József Martinkó
  Fotografie: Tamás Bujnovszky
  Recenzia: Péter Kovács
 • Reflexie metropoly (PERRAULT, D., BOGÁR, M., KRÁLIK, Ľ., URBAN, Ľ. Bratislava Metropolis)


  Autor(i): Ľubica Vitková
 • Matná, ťažká a nepohodlná kniha (Ivan Kroupa architekti 2002 - 2014)


  Autor(i): Imro Vaško
 • ROM - inšpiratívna správa o výučbe (Research - Observe - Make)


  Autor(i): Robert Špaček
 • Výstava s pamětí (Monika a Ľubo Stacho: Zachor)


  Autor(i): Václav Podestát
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu – iracionálny zločin


  Autor(i): Imro Vaško