ARCH 1-2/2016

KOZMOPOLITNÝ VERZUS LOKÁLNY

Kozmopolitný verzus lokálny...

Kozmopolitný verzus lokálny alebo aj univerzálny verzus tradičný. Sú to protiklady či paradoxy, ktoré prináša rozvíjajúca sa civilizácia. Uspokojiť súčasné vysoké nároky a zároveň nezabúdať na tradície je permanentná kultúrna dilema, ktorá sa prirodzene preniesla a neustále prenáša aj do architektúry.
Hľadanie súvislostí medzi tým, čo bolo, a tým, čo bude, vytvára v architektúre nové reinterpretované formy, ktoré čerpajú z minulosti a zároveň prinášajú vitálne a originálne riešenia.
Na osvojovanie a reinterpretáciu tradičných hodnôt upozorňuje v osemdesiatych rokoch minulého storočia Kenneth Frampton v prípade pozoruhodného diela architekta J. Utzona. Utzonov kostol Bagsvaerd pri Kodani (1976) svojou formou skĺbil univerzálnu prefabrikovanú konštrukciu s atypickými škrupinovými železobetónovými klenbami, ktoré boli realizované na mieste. Využitie nových technológií v tomto prípade umožnilo vytvoriť originálny priestor, ktorý čerpá z tradície bez toho, aby bola prvoplánovo kopírovaná. Je to ten správny postup vrstvenia a ďalšieho rozvíjania kultúrnych hodnôt, ako aj spájania kozmopolitného s lokálnym. Zachovávanie tradícií, pestovanie autenticity a rešpektovanie autochtónnych hodnôt nemusí byť predsa v rozpore s kozmopolitnými tendenciami. Túto „koexistenciu“ potvrdil aj ostatný laureát Ceny ARCH – rodinný dom v Jakubove (de Raxa and associated architects), ale i laureát Grand Prix Obce architektů – chata v Doksoch (FAM architekti). Ide síce o malé privátne záležitosti, ktoré však veľmi jednoznačne prezentujú architektúru s väzbou na miesto a tradíciu a jej univerzálnu formu zároveň. Sympatickú, kozmopolitne lokálnu a lokálne kozmopolitnú architektúru vám prináša aj prvé tohoročné číslo ARCH-u.
O vážnejšom kozmopolitnom probléme centra Viedne pojednáva vo svojom kritickom texte náš rakúsky spolupracovník Reinhard Seiss.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Rodinný dom Mišíkova, Bratislava


  Autor(i): Korina Krchniaková
  Fotografie: Paťo Safko
  Recenzia: Ilja Skoček
 • Drevodom, Lučatín


  Autor(i): Martin Repický
  Fotografie: Martin Karšňák
  Recenzia: Jaro Krobot
 • Garáž pod lesom, Slovensko


  Autor(i): Štefan Moravčík
  Fotografie: Bohumil Šálek
  Recenzia: Sven Szokolay, Miroslav Tomík, Katarína Maršalová
 • Pešia a cyklistická lávka, Sulín - Muszyna-Zegiestów


  Autor(i): Peter Szalay
  Fotografie: Daniela Dostálková, Jaroslav Vaľko
  Recenzia: Irakli Eristavi, Pavol Šilla
 • Administratívny objekt s obchodnou jednotkou, Brno


  Autor(i): Jan Kratochvíl
  Fotografie: Manfred Seidl
  Recenzia: Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Adam Sirotek
 • Shakespearovské divadlo, Gdansk


  Autor(i): Michal Wisniewski
  Fotografie: Matteo Piazza
  Recenzia: Renato Rizzi
 • Veľké jedno vedľa druhého


  Autor(i): Reinhard Seiss
 • Zimný prieskum VŠVU 2015/2016 - KAT


  Autor(i): Kristína Rypáková
 • Spolok architektov Slovenska udeľoval svoje ceny


  Autor(i): Hana Kopecká
 • Juro Tvarožek - architekt a staviteľ


  Autor(i): Ján M. Bahna
 • Public Spaces


  Autor(i): Katarína Bergerová, Daniela Majzlanová
 • Obchodná na Obchodnej


  Autor(i): Ján Kralovič
 • Emancipované: prvá generácia architektiek na Slovensku


  Autor(i): Nina Bartošová
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana Tláskalová Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu – Ich bin ein Berliner!


  Autor(i): Imro Vaško