ARCH 4/2016

MESTO, DOM, ULICA, NÁMESTIE

Mesto_dom_ulica_ námestie

Filozofka Hannah Arendtová tvrdí, že verejný priestor môže vzniknúť kdekoľvek prostredníctvom ľudského správania. Zdôrazňuje tak dôležitosť jeho sociálnej úlohy. Z architektonického pohľadu je však prioritné vytváranie fyzického priestoru, ktorý dáva základ pre medziľudskú komunikáciu a sociálne kontakty. Architektúra sa tu stáva dôležitým prvkom. Je súčasťou verejných priestorov, ktoré sú často priamo vymedzené fasádami domov.
Tradičné mesto vytvárané uzavretými blokovými štruktúrami so zaužívanou typológiou základných urbanistických foriem ulíc a námestí poskytovalo takto primerané exteriérové priestory, ktorých tvorba bola prirodzenou súčasťou architektonických koncepcií. Stredoveké námestia sú dodnes jedny z najlepšie fungujúcich verejných priestorov väčšiny európskych miest. I keď využitie jednotlivých domov sa počas niekoľkých storočí viackrát zmenilo, veľkosť a tvar námestia ostali takmer vždy zachované.
Zmena nastala v období moderny a funkcionalizmu, kedy sa bloková štruktúra rozpadáva do voľných urbanistických foriem. Ulicu nahradili voľné priestranstvá „medzi domami“, kde verejný život nadobudol fragmentárny charakter. Ďalším úderom pod pás tradičnej ulici a námestiam sú obchodné centrá, ktorým chýba priestor pre neformálnu komunikáciu. Verejný život sa presúva stále viac a viac do umelého interiérového prostredia.
Takýto stav nie je však ani žiaduci, ani udržateľný. Návrat bežného života do centier miest, znovuoživenie jeho ulíc a námestí nielen turistami, ale i jeho obyvateľmi si vyžaduje vhodné impulzy nielen v podobe Dobrých trhov, letných kín, komunitných záhrad, ale predovšetkým architektúry, ktorej záber nekončí na hranici stavebného pozemku. A práve z tohto uhla pohľadu sme len kdesi na úplnom začiatku dlhej cesty. Záujem o veci verejné predsa k architektúre rozhodne patrí!

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Dostavba areálu MZV SR, Bratislava


  Autor(i): Robert Špaček
  Fotografie: Monika a Ľubo Stacho
  Recenzia: Ján Pavúk, Ilja Skoček
 • Polyfunkčný objekt Miletičova 5, Bratislava-Ružinov


  Autor(i): Nora Vranová
  Fotografie: Pavel Meluš a Juraj Marko
  Recenzia: Juraj Benetin, Miroslav Čatloš, Juraj Česelský, Matej Grébert
 • Compass office, Bratislava-Ružinov


  Autor(i): Nora Vranová
  Fotografie: Pavel Meluš a Juraj Marko
  Recenzia: Miroslava Gašparová
 • Polyfunkčný bytový dom Strom, Bratislava-Vrakuňa


  Autor(i): Elena Alexy
  Fotografie: Matej Kováč
  Recenzia: Juraj Duška, Richard Duška, Barbora Obertová
 • Obchodné centrum KJG, Bratislava-Vajnory


  Autor(i): Eva Vojteková
  Fotografie: Monika a Ľubo Stacho
  Recenzia: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Andrej Murcko
 • Súťaž na materskú školu v Selciach, resp. prečo súťaže


  Autor(i): Štefan Moravčík
 • Architektúra ako osvieženie vo Svätom Jure (Súťaž Xella)


  Autor(i): Ľuba Selcová
 • Pri rieke Spréva je opäť Práter


  Autor(i): Reinhard Seiss
 • Teória k obnove mestských priestorov (KRATOCHVÍL, Petr. Městský veřejný prostor. Praha : Zlatý řez, 2015)


  Autor(i): Andrea Bacová
 • Publikace s velkou ambicí (KOHOUT, Michal - TICHÝ, David - TITTL, Filip. Collective Housing - Hromadné bydlení a Spatial typology - Systematika prostorových typů. ČVUT v Praze, 2015)


  Autor(i): Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík
 • Šesť desaťročí s architektúrou


  Autor(i): Ján M. Bahna
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i): Ivana T. Zavillová
 • Peripetie Budovania štátu


  Autor(i): Imro Vaško
 • Architektúra pohyblivého obrazu – strach, hrôza, horor


  Autor(i): Imro Vaško