ARCH 3/2017

Architektúra a ochrana pamiatok

Architektúra a ochrana pamiatok

 

Obnova pamiatok je nezanedbateľnou a dôležitou súčasťou architektonickej tvorby, čo potvrdzuje aj ich zastúpenie v prestížnych slovenských architektonických cenách. Nakoniec i ostatnú Cenu ARCH dostala obnova kostola v Brutovciach na východe Slovenska. Rozhovor s jej autorom Tomášom Bujnom prinášame hneď v úvode na pamiatky zameraného aktuálneho čísla ARCH-u. Tentokrát v súvislosti s hlavnou recenziou – rozšírením presbytéria baziliky sv. Jakuba s oltárom Majstra Pavla v Levoči. Okrem toho prinášame ďalšie podnetné a kvalitné realizácie zamerané na ochranu pamiatok: synagógu v Bardejove a v Lučenci, prezentáciu nálezu stredovekej fresky na východnej stene Dolného kostola baziliky sv. Emeráma v Nitre, modernú dostavbu secesnej vily v Košiciach, ale aj aktuálnu slovinskú nomináciu na Cenu Miesa van der Rohe 2017 – dom rodiny Plečnikovcov v Ľubľane, ktorého dostavbu i rekonštrukciu navrhoval postupne v rokoch 1917 – 1931 Jože Plečnik. Jeho aktuálna renovácia prebiehala v rokoch 2013 – 2015 pod vedením ateliéru Arrea, arhitektura. Obnova pamiatok s historickou hodnotou je pre architektov náročným zadaním. Nielen preto, že sa musí konfrontovať s požiadavkami pamiatkarov, ale predovšetkým preto, že v konečnom dôsledku musí zobrať bremeno rozhodnutia a zodpovednosť za ďalší osud pamiatky architekt na seba. Priame narábanie s kultúrnymi hodnotami si vyžaduje citlivý prístup v detailoch i celku a zároveň i prirodzený vnútorný rešpekt, ktorý limituje charakter a rozsah architektonického zásahu do pamiatky. Mnohé pamiatky na Slovensku však trpia chronickým zanedbaním a zlým stavebno-technickým stavom. Získanie finančných prostriedkov na začatie procesu obnovy je tým najdôležitejším impulzom a počinom, aby sa vôbec mnohé z nich dali zachrániť. Príbehy slovenských pamiatok preto treba začať rozprávaním o osvietených investoroch, donoroch a filantropoch. Jednoducho ľuďoch, ktorým na pamiatkach nezištne záleží.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Rozšírenie presbytéria - Bazilika minor sv. Jakuba, Levoča


  Autor(i): Tomáš Bujna
  Fotografie: Mária Mlaková, Stano Dubik
  Recenzia: Ján Krcho
 • Prezentácia stredovekej fresky v katedrále Nitrianskeho hradu


  Autor(i): Viktor Šabík
  Fotografie: Daniel Veselský
  Recenzia: Patrik Guldan
 • Obnova areálu a ortodoxnej synagógy Bardejov, SO-01 Synagóga


  Autor(i): Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták
  Fotografie: Ján Krcho, Tomáš Lupták
  Recenzia: Jana Ličková
 • Prestavba synagógy na multikultúrne priestory, Adyho 4, Lučenc


  Autor(i): Zsolt Papp
  Fotografie: Tibor Škandík
  Recenzia: Peter Vodrážka
 • Rekonštrukcia a prístavba domu, Košice


  Autor(i): Lýdia Pčolová
  Fotografie: Ján Krcho
  Recenzia: Zuzana Labudová
 • Prístavba Plečnikovho domu, Ľubľana


  Autor(i): Maruša Zorec, Maša Živec, Matjž Bolčina
  Fotografie: Tadej Bolta
  Recenzia: Andrej Hrausky
 • Nova Village, Dunajská Streda


  Autor(i): Tomáš Krištek, Ondrej Kurek
  Fotografie: Tomáš Krištek
  Recenzia: Martin Zaiček
 • Metódy pamiatkovej obnovy architektonického dedičstva


  Autor(i):
  Recenzia: Pavol Pauliny
 • Emanuel Hruška a slovenská urbanistická škola


  Autor(i):
  Recenzia: Bohumil Kováč
 • Zimná Noc architektúry


  Autor(i):
  Recenzia: Michal Czafík
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i):
  Recenzia: Ivana T. Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu - America First


  Autor(i):
  Recenzia: Imro Vaško