ARCH 4/2017

Architektúra a krajina

Architektúra a krajina

Rozmýšľanie o architektúre v krajinnom kontexte má dva základné uhly pohľadu. Ten prvý je urbanistický, definuje (vo vzťahu ku krajine) sídelnú štruktúru, jej mierku, kompozičnú skladbu, farebnosť, materialitu i historické hodnoty. Ten druhý – architektonický – sa zaoberá konkrétnou situáciou, priestorovým rámcom, do ktorého je architektúra osadená. Z tohto pohľadu vidieť krajinu predsa len inak – parciálne, jedinečne a predovšetkým z vnútornej pozície architektonického objektu. Oba uhly pohľadu sú dôležité. Sú hľadaním súvislostí s architektúrou, ktorá na krajinu prirodzene a plynulo nadväzuje a zároveň je aj jej súčasťou, ale i situácií, ktoré prinášajú do krajiny kontrastné väzby. Oba prípady, ale i oba uhly pohľadu sme sa pokúsili načrtnúť v tomto ARCH-u. Horská chata v talianskom Obereggene, chata v Plaveckom Štvrtku či pustovňa v Lysej pod Makytou sú učebnicovými príkladmi rešpektovania krajinného prostredia i jeho autonómneho charakteru. Horská chata je do krajiny citlivo položenou figúrou, kamenná pustovňa je pokornou subtílnou mohylou sakrálneho miesta, zatiaľ čo chata pri jazere do terénu a krajiny vpisujejednoznačnú geometrickú kompozíciu. Zložitejšia situácia vzniká v súčasných suburbiách rodinných domov, ktoré neponúkajú kvalitný urbanizmus ani homogénnu architektonickú skladbu. Krajina je tu novou zástavbou obsadzovaná bez toho, aby boli riešené vzájomné väzby. Pri troche úsilia by sa však mohla stať prirodzenou súčasťou nových suburbánnych zón. Architektúra si v takomto prípade hľadá svoju vlastnú cestu a záchytné body v introvertných konceptoch alebo priestorovo výraznejších štýlových variáciách. Oba rodinné domy – jeden zo Slovenska a jeden z Čiech – sú toho príkladom. Tému dokresľuje teória, ktorá sa zaoberá farebnosťou architektúry a jej vzťahom ku krajinnému kontextu. Kladie dôraz na tradíciu, identitu a vizuálny súlad sídla s prostredím – podstatné hodnoty, ktoré by mali byť a stále nie sú dostatočne pestované.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Horská chata Oberholz, Obereggen, Taliansko


  Autor(i): Peter Pichler, Pavol Mikolajčák
  Fotografie: Oskar Da Riz, Renata Rehorovská
  Recenzia: Renata Rehorovská
 • Chata PS, Plavecký Štvrtok


  Autor(i): Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal
  Fotografie: Juraj Hantabal
  Recenzia: Andrea Bacová
 • Pustovňa Rehole Menších bratov františkánov, Lysá pod Makytou


  Autor(i): Ján Kodoň, Sidónia Gáborová
  Fotografie: Sidónia Gáborová
  Recenzia: Beata Polomová
 • Rodinný dom C2, západné Slovensko


  Autor(i): Juraj Mikulaj, Andrea Ambrovičová Mikulajová
  Fotografie: Paťo Safko
  Recenzia: Danica Pišteková
 • Rodinný dom pre automobilového závodníka, Bašť, ČR


  Autor(i): Ján Stempel, Jan Jakub Tesař
  Fotografie: Filip Šlapal
  Recenzia: Pavol Paňák
 • Námestie Andreja Hlinku s parkom, Žilina


  Autor(i):
  Recenzia: Ľubica Vitková
 • 22. ročník študentskej súťaže Xella


  Autor(i):
  Recenzia: Ľubo Závodný
 • Administratívne centrum Lesov ČR, Hradec Králové


  Autor(i): Chybik+Kristof Architects & Urban Designers
 • Rodinný dom, Kľačany


  Autor(i):
  Recenzia: ORA architekti
 • Farebnosť architektúry vo vzťahu ku krajinnému kontextu


  Autor(i):
  Recenzia: Andrea Urlandová
 • Krejčovská architektura na výstavě Ars Electronica


  Autor(i):
  Recenzia: Shota Tsikoliya
 • Spravodajstvo z Londýna


  Autor(i):
  Recenzia: Rasťo Udžan
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i):
  Recenzia: Ivana T. Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu - eRkové dystopie


  Autor(i):
  Recenzia: Imro Vaško