ARCH 5/2017

Architektúra, mesto a verejný priestor

Kvalita mesta i bývania v ňom sa meria nielen prostredníctvom architektúry, ale i  kvality verejných priestorov, ktoré by mali na architektúru plynulo nadväzovať koncepčne, funkčne i esteticky. To je však teoretická až idealistická predstava. V realite sa darí verejný priestor spolu s architektúrou komponovať len pri väčších komplexoch, komerčných stavbách či spoločensky významnejších investíciách. V koncepcii územno-plánovacích dokumentácií zatiaľ jednoznačnejšie figuruje len pod žltou farbou funkčnej plochy definovanej ako „pešie trasy a námestia“, prípadne ho môžeme tušiť „v zelenej ploche“ parkov. Urbanistická typológia verejných priestorov je teoreticky málo rozpracovaná disciplína a chvíľu potrvá, kým sa stane bežnou výbavou legendy územných plánov.

Verejný priestor je však v zásade jedným z podstatných „životodarných“ tkanív mestskej či sídelnej štruktúry. Definuje prístupnosť, mobilitu, mieru mestskosti, stupeň intimity priestorov, sociálnu infraštruktúru, flexibilitu a pestrosť funkcií, ale v konečnom dôsledku je meradlom kultúry a zrkadlom kvality sociálnych väzieb spoločnosti. Je fenoménom, ktorý spája architektúru a ľudí. Moderný urbanizmus minulého storočia sa však upriamil na autá a dopravu, ktoré vo verejnom priestore zohrávali voči peším pohybom nadradenú úlohu. V súčasnosti, keď sa menia východiskové paradigmy urbanistických stratégií, je celkom logická a prirodzená snaha ozdraviť zanedbané verejné priestory. Zároveň sa formuje aj nová metodika spracovania projektovej dokumentácie. I keď chýbajú celkové vízie a stratégie a projektuje sa „zdola nahor“ – od detailu k celku –, je to momentálne jediná možná správna cesta. Hlavnými aktérmi sa viac-menej dobrovoľne stávajú architekti, ktorí sa snažia rozhýbať komunálny aparát ku konkrétnym projektom. Bližšie sa o týchto aktivitách dozviete v aktuálnej diskusii architektov, ktorí sa témou verejného priestoru už dlhšiu dobu aktívne zaoberajú.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • ROSUM SMART OFFICES, Bratislava


  Autor(i): Vladimír Kružík, Libor Krištůfek, Tomáš Lapka, Petr Jileček
  Fotografie: Matej Kováč
  Recenzia: Bohumil Kováč
 • UNIQ Staromestská, Bratislava


  Autor(i): Ian Bogle, Barbora Markechová
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Juraj Šujan
 • Čerpacia stanica Slovnaft, Bratislava


  Autor(i): Andrej Alexy, Martin Bujna, Štefan Rafanides, Lukáš Orihel
  Fotografie: Soňa Sadloňová
  Recenzia: Alexander Schleicher
 • Kelti z Bratislavy - architektúra a grafika výstavy, Bratislavský hrad


  Autor(i): Anna Gondová, Eva Belláková
  Fotografie: Samuel Okkel
  Recenzia: Katarína Bergerová
 • Revitalizácia predpriestoru Mestského domu a Divadla J. Kašku, Praha-Zbraslav


  Autor(i): Jan Horký, Pavel Nasadil
  Fotografie: Ivan Němec
  Recenzia: Karolina Jirkalová
 • Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra


  Autor(i):
  Recenzia: Juraj Šujan
 • Námestie pre Devínsku Novú Ves


  Autor(i): VMJ architects
 • Športovo-rekreačná zóna Lido, Bratislava-Petržalka


  Autor(i): Iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido
 • Nový romantizmus post-kolážového mesta


  Autor(i):
  Recenzia: Imro Vaško
 • Sídliště - rozumíme jim, umíme v nich žít a víme, jak s nimi jít dál v XXI. století?


  Autor(i):
  Recenzia: Jakub Heidler, Oldřich Ševčík
 • DAAD_2017. Hlavné formáty festivalu


  Autor(i):
 • Mestské zásahy KK+BR


  Autor(i):
  Recenzia: Jozef Bátor
 • Růžena Žertová: Architektka-designérka-výtvarnice v kontextu Českých zemí a Slovenska


  Autor(i):
  Recenzia: Jakub Heidler, Oldřich Ševčík
 • Ročenka českej architektúry


  Autor(i):
  Recenzia: Ivana T. Zavillová
 • Spravodajstvo z Londýna


  Autor(i):
  Recenzia: Rastislav Udžan
 • Architektúra pohyblivého obrazu - ženy režisérky a medvede z Berlína


  Autor(i):
  Recenzia: Imro Vaško