ARCH 1-2/2019

Architektonické dedičstvo

Úcta k starším je súčasťou výchovy v každej dobrej rodine. Úcta k staršej či historickej architektúre akéhokoľvek druhu je tiež súčasťou výchovy na všetkých dobrých školách architektúry. Pri zostavovaní prvého tohtoročného ARCH-u sme sa snažili nájsť konkrétne výsledky spomínanej dobrej výchovy. A našli sme hneď niekoľko osobitých konceptov, ktoré potvrdzujú, že „obnovovať staré“ prináša vlastne niečo úplne iné ako „stavať nové“. Už samotný začiatok procesu takéhoto navrhovania si vyžaduje zaujať jednoznačný postoj, vymyslieť individuálny prístup či dokonca v niektorých prípadoch i sformulovať manifest.

S potrebnou dávkou kreativity sa dá nájsť originálna idea, ktorú pri novostavbe jednoducho nie je možné objaviť. Príkladom toho je (chirurgickou rétorikou povedané) amputovaný trup v prípade rekonštrukcie starého mlyna (Stempel & Tesar architekti) alebo obnova priestorov brnianskej sokolovne (TRANSAT architekti), ktorá dôsledne uplatňuje starý sokolský princíp syntézy fyzického a duševného rozvoja a hľadá k tomu súčasné zodpovedajúce funkcie. Aj nové interiéry Slovenskej komory architektov (Kornel Kobák) zodpovedne narábajú s „hostiteľskou“ funkcionalistickou budovou Tvarožkovej Mestskej sporiteľne, ku ktorej je návrh interiéru citlivo prispôsobený. Za pozornosť určite stojí aj rekonštrukcia budovy spoločnosti Würth, kde sa autorom (Cube Design) podarilo do interiéru vstupnej haly zakomponovať vzrastlý platan. Obnovovať staré prináša množstvo originálnych riešení podporujúcich našu vlastnú identitu a práve preto je nesporne dôležité tému architektonického dedičstva dostať ešte viac do povedomia širokej verejnosti. Príspevok Petra Vorlíka upozorňuje na viaceré myšlienkové protipóly v oblasti industriálneho dedičstva, ako aj na potrebu pestovať environmentálnu zodpovednosť, ktorá je súčasťou tohto procesu. Neuvážené zbavovanie sa „starej“ architektúry sa predsa k dobrej výchove nehodí.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Priestory Slovenskej komory architektov, Nám. SNP 18, Bratislava


  Autor(i): Kornel Kobák
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Peter Daniel
 • Prestavba a nadstavba polyfunkčného objektu Würth, Pribylinská 2,Bratislava


  Autor(i): Karol Kállay, Karol Kállay ml., Branislav Bolčo, Radovan Valenta
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Simona Krčmáreková
 • Obnova Štadióna Sokola Brno I


  Autor(i): Petr Všetečka, Robert Václavík, Karel Menšík, Alena Všetečková / TRANSAT architekti
  Fotografie: Kateřina Rusňáková
  Recenzia: Michal Kolář
 • Rekonštrukcia a prestavba mlyna na bývanie, Stredné Čechy


  Autor(i): Stempel & Tesar architekti / Jáb Stempel, Jan Jakub Tesař
  Fotografie: Filip Šlapal
  Recenzia: Petr Volf
 • 365 banka & cafe, Žižkova 9, Bratislava


  Autor(i): Totalstudio / Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík, Michal Kontšek
  Fotografie: Eva Benková
  Recenzia: Monika Bočková
 • Industriální dědičství mezi demolicí a módou


  Autor(i):
  Recenzia: Petr Vorlík
 • NKP Jurkovičova Tepláreň, Bratislava


  Autor(i): Martin Paško, Zuzana Zacharová, Matúš Podskalický, Eva Belláková, Martina Michalková, Alexandra Havranová
 • Rozšírenie Slovenského národného archívu v Bratislave


  Autor(i): Nikola Beim
 • Kniha o konštantných hodnotách (VALENA, Tomáš. Vztahy. O vazbě k místu v architektuře)


  Autor(i):
  Recenzia: Robert Špaček
 • Príbeh železa - od nepochopenej historickej kapitoly k industriálnemu dedičstvu (BELLÁKOVÁ, Eva. Architektúra historických železiarní)


  Autor(i):
  Recenzia: Katarína Haberlandová
 • Výročné ceny SAS za rok 2018


  Autor(i):
  Recenzia: Hana Kopecká
 • DAAF 2018 - Dni architektúry a filmu


  Autor(i):
  Recenzia: Andrej Olah
 • Ladislav Bielik v prestížnom výstavnom priestore MaMo


  Autor(i):
 • O architektúre (?), politike a dobe


  Autor(i):
  Recenzia: Ivana T. Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu - pavúky a čiernobiele krajiny


  Autor(i):
  Recenzia: Imro Vaško
 • V hlavnej úlohe vila Tugendhat


  Autor(i):
  Recenzia: Andrea Bacová