ARCH 10/2019

Sociálne zodpovedná

V roku 2011 bol pri príležitosti 90-ročného výročia založenia školy Bauhaus v Design factory prezentovaný medzinárodný projekt Bauhaus dvadsať – 21: legenda pokračuje. Výstava  reflektovala podstatné myšlienky Bauhausu spolu s 24 kultovými stavbami Waltera Gropia, Ludwiga Miesa van der Rohe, Hannesa Meyera a iných významných architektov bauhausovskej školy, ktoré tu boli prezentované na vynikajúcich veľkoplošných umeleckých fotografiách amerického fotografa Gordona Watkinsona. Jednoznačným a jasným odkazom výstavy bola výzva pre architektov, aby nadviazali na myšlienky školy Bauhaus aj v 21. storočí – vo vzťahu k hlavnému problému ľudí, ktorým stále ostáva cenovo dostupné bývanie. Veľmi dlho som na túto výstavu spomínala s pocitom, že by sa malo v tejto veci konečne niečo udiať. Bauhaus aktuálne oslavuje storočnicu a opätovne pripomína sociálnu úlohu architektúry. Bohužiaľ, táto téma je až dodnes veľmi málo reflektovaná a v podmienkach Slovenska takmer neriešená. Architektúra predsa má byť nápomocná pri riešení základných problémov ľudstva! Na jednej strane sme svedkami nesmierneho technologického pokroku 21. storočia, ktorý, samozrejme, priamo ovplyvňuje aj architektúru, a na strane druhej svetové štatistiky hovoria o tom, že takmer polovica obyvateľov sveta (3,8 miliardy ľudí) žije z menej ako 4,5 eura denne a nedokáže si zabezpečiť vlastné bývanie. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými stále narastajú. Na strane ktorých vlastne stojí súčasná architektúra? Sociálna zodpovednosť je v tomto kontexte nevyhnutným prístupom a zároveň spôsobom, ako využiť architektúru na vyriešenie týchto zložitých problémov. Architekti môžu a dnes už som presvedčená, že musia, tento proces naštartovať tak, aby ovplyvnili zmenu myslenia a nastavenia priorít, ktoré podporia sociálny rozmer architektúry. A to nielen v bývaní, ale aj v ostatných jej oblastiach. Po veľmi malých troškách sa to darí len niektorým „sociálne zodpovedným“ architektom.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
  • VIOLA centrum pre umenie, Prešov


    Autor(i): Irakli ERistavi, Pavol Šilla, Juraj Červený, Dominika Hricová
    Fotografie: Jaroslav Vaľko
    Recenzia: Andrea Bočková
  • Karloveská lodenica, Bratislava-Karlova Ves


    Autor(i): Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký
    Fotografie: Martin Hörmann
    Recenzia: Andrea Bystrická
  • Nový park, Leopoldov


    Autor(i): Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň
    Fotografie: Ján Kekeli
    Recenzia: Róbert Bakyta
  • Veža Twin City, Bratislava


    Autor(i): SIEBERT + TALAŠ / JRA
    Fotografie: Matej Fabiánek
    Recenzia: Nora Vranová
  • Natur Resort Veľká Lomnica - 1. etapa, apartmány


    Autor(i): Martin Bišťan, Juraj Záhorec, Róbert Weidlich
    Fotografie: archív developera
    Recenzia: Tomáš Bujna
  • Polyfunkčný objekt, Dunajská Streda


    Autor(i): Tomáš Krištek, Ondrej Kurek
  • Materská škola, Bratislava-Jarovce


    Autor(i): Edita Vráblová, Branislav Puškár
  • Industrial Days 5 (okolo Apolky)


    Autor(i):
    Fotografie: Ľubomír Dait
    Recenzia: Vladimír Hain, Eva Belláková
  • Svetlo v podkroví


    Autor(i):
    Fotografie: Ľubo Stacho
    Recenzia: Ivan Gürtler
  • Spravodajstvo z Prahy: Reči o urbanizme - Winy Maas


    Autor(i):
    Recenzia: Ivana T. Zavillová
  • Porto a Linz v ošiali a kríze digitálneho veku


    Autor(i):
    Fotografie: Imro Vaško
    Recenzia: Imro Vaško