ARCH 5/2019

Bývať v meste

Májové číslo ARCH-u sa sústreďuje na jednu z hlavných tém súčasnosti – na mestské bývanie. Prináša päť realizácií, tentokrát výlučne bratislavských – čo, samozrejme, nebolo naším redakčným zámerom, ale skôr náhodou, ktorá prepojila v jednom časovom úseku práve ukončené a na naše recenzovanie vhodné stavby. Napriek tomu, že ide v tomto prípade o bratislavské architektonické prírastky, môžeme na nich všeobecne charakterizovať súčasnú situáciu v segmente bývania. Poukazujú na to, že premyslené koncepcie preferujú intenzifikáciu existujúcich urbánnych štruktúr pred expanziou do okolia. A Bratislava je v tomto ohľade skutočne riedkym mestom s mimoriadne veľkým potenciálom na tento typ výstavby. Nemali by sme však hovoriť o dostavbách, intenzifikácii či zahusťovaní. Je to jednoducho prirodzený proces ďalšieho rastu mesta. Pri vhodnej re-urbanistickej koncepcii sú výsledky aspoň tak dobré, ako ukazujú aktuálne realizácie, pod ktoré sa podpísali architekti s osobitými a rôznorodými autorskými názormi. Od solídnej, konzervatívne ladenej, ale veľmi príjemnej obytnej štruktúry Malých Krasňan s dnes už charakteristickým šujan-stasselovským rukopisom cez odvážny a zaužívané stereotypy narúšajúci Sticzay-Gromskeho koncept či expresívne tvarovanú „mendelsohnovskú“ obytnú vežu Andrey Klimkovej až po skromnejšie zadanie malého bytového domu „kiačekovského tria“ s malometrážnymi bytmi s primeranou hmotovou kompozíciou. Je to cesta hľadania vhodnej urbanisticko-architektonickej formy pre tieto cenné mestské pozemky, ale aj správneho typologického druhu bývania s ohľadom na lokálne pomery. Cieľom je udržať v čo najväčšej miere rozvoj bývania v meste a nie mimo neho, obmedziť suburbanizáciu a podporiť re-urbanizáciu. A zdá sa, že viac voľnosti a zdravého rozumu a menej striktnej a nepružnej regulácie podľa starého územného plánu by prinieslo ešte lepšie výsledky. Aj o tom je úvodná diskusia.

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Bytový dom N!DO, Bratislava


  Autor(i): Peter Sticzay-Gromski
  Fotografie: Martin Matula
  Recenzia: Ondrej Kurek
 • Obytný súbor Malé Krasňany, Bratislava-Rača


  Autor(i): Karol Stassel, Juraj Šujan, Miroslav Vrana
  Fotografie: Pavel Meluš, Juraj Marko
  Recenzia: Beáta Paňáková
 • Bytový dom, Bystrická ulica, Bratislava-Devínska Nová Ves


  Autor(i): Milan Kiaček, Juraj Kiaček
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Lucia Štefancová
 • Bytový dom Mendelsohn, Bratislava-Podunajské Biskupice


  Autor(i): Andrea Klimko
  Fotografie: Matej Kováč
  Recenzia: Nora Vranová
 • Interiér bytu MYTO, Bratislava


  Autor(i): Lukáš Šíp
  Fotografie: Nora a Jakub
  Recenzia: Dušan Kočlík
 • Výstavba bytového komplexu Andromeda na sídlisku KVP, Košice


  Autor(i):
  Recenzia: Irakli Eristavi
 • 10. ročník DAAD


  Autor(i):
 • Bývanie v mestách 21. storočia


  Autor(i):
  Recenzia: Radka Kubaliaková
 • Milano Design Week 2019 - Broken Nature


  Autor(i):
  Fotografie: Imro Vaško
  Recenzia: Imro Vaško
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i):
  Fotografie: Ivana T. Zavillová
  Recenzia: Ivana T. Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu - Punk, Icon, Activist a Prezidentka


  Autor(i):
  Recenzia: Imro Vaško