ARCH 9/2020

Nové rodinné domy

Premeny zadaní v rodinných domoch sledujeme už dlhšiu dobu. Koncom prvej dekády nového milénia a neskôr okolo roku 2013 sa začína postupne formovať nová vlna slovenského rodinného domu, ktorá objavuje aj nové vzorce estetických kritérií. Paralelne s tým však prichádza ku konfrontácii individuálne projektovaného rodinného domu s celkom odlišným priestorovým kontextom vo vidieckom suburbánnom prostredí, ktoré na jednej strane provokuje k úplne novým pohľadom na formálny koncept a zároveň, na strane druhej, podnecuje k tomu, aby sa tu rôznym spôsobom uplatnili tradičné vzory. Mainstream do týchto nových pomerne rozľahlých zón však neustále vnáša katalógovú produkciu v ostatnom čase populárnych „bungalovov“ s plytkým sklonom striech a s vysokými betónovými plotmi. Obraz krajiny tak dostáva ďalšiu silnú ranu pod pás a celkový vizuálny dojem zo súčasnej architektúry rodinných domov je práve týmto typom výstavby výrazne degradovaný. Je to ďalšia premárnená šanca a nezvrátiteľná škoda. Kvalitná architektúra tu ťahá za kratší koniec a v zásade potom pôsobí ako niečo neobvyklé a z radu vytŕčajúce. Prísnejšia regulácia a prirodzený tlak na vyššiu kvalitu architektúry by predsa nastavili vyššiu latku aj pre štandardný, bežne sa vyskytujúci rodinný dom. Mnohé staršie tradičné domy na vidieku ako aj ich urbanizmus boli podstatne lepšie ako tie, čo sa realizujú v súčasných suburbiách.

Rodinné domy v aktuálnom ARCH-u ukazujú predsa len iný spôsob prístupu k tejto téme aj iné priestorové kontexty. Majú to šťastie, že nie sú zasadené v spomínaných typických suburbiách. Nadviazanie na kontext je tu potom prirodzené a väzba nového je tým silnejšia, čím podnetnejšie a historicky cennejšie je okolie. Tieto domy tak podporujú prirodzený rozvoj a skvalitnenie pôvodnej urbanistickej štruktúry. Príkladom je rekonštrukcia rodinného domu v bratislavskej Ľudovej štvrti či znovupostavenie tradičného domu vo Vajnoroch, využitie a doplnenie voľných pozemkov v Kostolišti, Šúrovciach či Mošovciach. Možno budú inšpiráciou aj pre tie súčasné štandardne mainstreamové! 

Andrea Bacová

Stiahnuť zobrazené číslo Objednať zobrazené číslo Objednať predplatné
Pre stiahnutie zobrazeného čísla sa musíte prihlásiť
 • Dom Hora, Mošovce


  Autor(i): Jana Tartaľová, Michal Tartaľ
  Fotografie: archív autorov
  Recenzia: Martin Somora
 • Dom a dom - dvojdom na vode, Kostolište


  Autor(i): Roman Hájek
  Fotografie: Jozef Barinka
  Recenzia: Laco Bartko
 • Dom V, Bratislava-Vajnory


  Autor(i): Martin Skoček
  Fotografie: Matej Hakár
  Recenzia: Monika Bočková
 • Dom dvom, Ľudová štvrť, Bratislava


  Autor(i): René Baranyai, Peter Gašpar, Gabriela Rolenčíková
  Fotografie: Matej Hakár
  Recenzia: Andrea Bystrická
 • Dom pod hruškou, Šúrovce


  Autor(i): Katarína Viskupičová
  Fotografie: Ľubo Fussek
  Recenzia: Andrea Bacová
 • Pekná vyhliadka, Bratislava-Dúbravka


  Autor(i): Peter Vavrica, Marek Lohinský, Ľubomír Bízik
  Fotografie: Tomáš Manina
  Recenzia: Ľubica Selcová
 • Rodinný dom Litice


  Autor(i): Martin Vojta, Ján Pieš
 • Návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu


  Autor(i):
  Recenzia: Pavol Paňák
 • Nominácie na Cenu ARCH 2020


  Autor(i):
 • Spravodajstvo z Prahy


  Autor(i):
  Recenzia: Ivana T. Zavillová
 • Architektúra pohyblivého obrazu - Nebraska


  Autor(i):
  Recenzia: Imro Vaško