Cena ARCH – cena za architektúru

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Redakčná rada časopisu ju ustanovila v roku 1998 s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota (v ktorej sa striedajú renomovaní kritici architektúry z Rakúska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska) uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH.

Slávnostné vyhlásenie Ceny časopisu ARCH je podujatím, v ktorom sa spája profesionalita architektov, ich tvorby, s nadčasovou kultúrnou hodnotou realizovaných diel. Cena ARCH sa vďaka kvalite nominovaných prác, prítomnosti zahraničných a medzinárodne renomovaných odborníkov, ako aj vďaka záujmu odbornej i širokej verejnosti zaraďuje medzi najdôležitejšie podujatia svojho druhu na Slovensku.

Súčasťou vyhlásenia Ceny ARCH je aj katalóg nominovaných diel. Reprezentačný katalóg je distribuovaný predovšetkým architektom a investorom. Katalóg zachytáva okrem prehľadu nominovaných diel aj kompletný záznam rokovania poroty, čím získava čitateľskú príťažlivosť. Katalóg patrí medzi tie produkty, ktoré sú dlhodobo čítané a citované.

Zhmotnenou podobou ceny je od roku 2006 umelecký artefakt od akademického sochára Jozefa Hobora, ktorý bol navrhnutý a vyrobený špeciálne na túto príležitosť a stáva sa symbolom súťaže do jej ďalších ročníkov.

Laureátom Ceny ARCH 2017 sa stal architekt Samuel Netočný za Kaplnku vzkriesenia a krížovú cestu, vrch Krížová, Kvetnica. Víťazné dieloCENA ARCH 2017
from CENA ARCH on Vimeo.


Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.

Odovzdávanie Ceny ARCH 2017 sa koná aj pod záštitou Ministerstva kultúry SR.

 

Cena ARCH je podporená z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia 

 

Partneri ročníka 2018

 

 

Generálny partner

baumit

Hlavní partneri

     

                          

Reklamní partneri

                       

                         
 

               

      
    
Špeciálny partner     

Produktový
partner

Aktuálny ročník Ceny ARCH

Nominácie:


Členovia poroty