Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny, Banská Bystrica-Majer, 1. etapa