IST - rodinný dom, Bratislava-Čunovo

Autor(i): Martin Jančok

Fotografie: Peter Jurkovič

Autor recenzie: Martin Jančok

Rodinný dom sa nachádza v vcelku skromnej obytnej zóne. Ulice sú pomerne priestranné, domov nie je veľa a vystačia si bez väčších architektonických exhibícií. Tento dom pôsobí zo všetkých najsubtílnejšie. Patrí medzi plošne najmenšie, no navyše je osadený kolmo na uličnú čiaru, čím je dosiahnutý až miniatúrny efekt. Jednoduchá hra s mierkou spôsobuje, že na svojom malom pozemku pôsobí veľmi prirodzene. Fenomén malý dom je v poslednej dobe na Slovensku stále rozšírenejším typologickým druhom. Zdá sa, že spoločnosť postupne dospieva a hon za kvantitou sa pomaly mení na hľadanie kvality. Na prvý pohľad prekvapí orientácia domu vo vzťahu k svetovým stranám. Je situovaný na západnej hrane pozemku a zásadnejšie nevyužíva večerné svetlo. Vstupná veranda je otočená na východ a vedú na ňu aj dvere z oboch izieb na prízemí. Jediné veľké presklenie smeruje na sever. Dom bol postavený pre konkrétneho jednotlivca a zodpovedá jeho špecifickým požiadavkám a návykom. Terasa sa využíva aj ráno, pracovňa je rovnako podstatná ako obývacia izba, dôležité je súkromie atď. Kuchyňa s jedálenskou a obývacou časťou, s výškou cez dve podlažia, je kľúčovým priestorom obydlia, ktorý je jasným dôkazom, že aj plošne malý rodinný dom dokáže byť veľkorysý. Je to práve výška a intenzívny kontakt s exteriérom, ktoré dodávajú inak malej miestnosti výnimočné parametre. V pracovni je niečo, čo akoby vôbec nepatrilo do tohoto domu. Kus ocele, natretý na čierno. Nutný nosný prvok, ktorý sa ako jediný vymyká inak veľmi precíznej priestorovej a materiálovej schéme. Vyrovnaný vzťah medzi klientom a architektom je jeden zo zásadných momentov, ktoré výrazne ovplyvnili finálnu realizáciu. Objekt má klasickú prehľadnú dispozíciu. Precízne prevedenie je typické pre stavby, na ktorých architekt spolupracoval, alebo bol ich autorom. Hlavným cieľom domu nie je byť výnimočným. Skôr sa snaží byť citlivý a trváci. Pôsobí prirodzene a v podstate nenápadne, skrátka normálne. Je to dielo architekta, ktorý dospel a nepotrebuje nikoho ohurovať. Pri hľadaní autentickosti sa namiesto hľadania nového vracia do minulosti. Siaha po historickom vzore – tradičnom type vidieckeho domu s gánkom – a pokúša sa ho modifikovať a prispôsobiť súčasným podmienkam.