Edičný plán 2018

Tematické zameranie čísel časopisu ARCH na rok 2018

 

 • ARCH 01-02
  Cena ARCH_20 rokov po

  špeciálne dvojčíslo zamerané na 20. výročie udeľovania Ceny časopisu ARCH
  Redakčná uzávierka: 15. 1. 2018
  Uzávierka reklamy: 15. 1. 2018
  Do tlače: 25. 1. 2018
  Distribúcia: 1. 2. 2018

 

 • ARCH 03
  Workspace_Office 2018

  nové koncepcie tvorby pracovného prostredia pre rôzne typy pracovnej činnosti, doplnené o špecializované druhy pracovných interiérov (architektonické ateliéry, zdravotnícke ordinácie, televízne štúdiá)
  Redakčná uzávierka: 12. 2. 2018
  Uzávierka reklamy: 12. 2. 2018
  Do tlače: 22. 2. 2018
  Distribúcia: 1. 3. 2018

 

 • ARCH 04
  Architektúra je služba

  podstatné úlohy profesie architekta a ich napĺňanie pri rôznych druhoch zadaní
  Redakčná uzávierka: 12. 3. 2018
  Uzávierka reklamy: 12. 3. 2018
  Do tlače: 22. 3. 2018
  Distribúcia: 29. 3. 2018

 

 • ARCH 05
  Sídliská včera a dnes

  pohľad na aktuálnu scénu súčasného kolektívneho bývania s dôrazom na súčasný stav panelových sídlisk, číslo zároveň mapuje aktuálne realizácie bytových domov a komplexov
  Redakčná uzávierka: 16. 4. 2018
  Uzávierka reklamy: 16. 4. 2018
  Do tlače: 26. 4. 2018
  Distribúcia: 3. 5. 2018

 

 • ARCH 06
  Život v suburbiách

  zamerané na architektúru a urbanizmus aktuálnych suburbií a životného štýlu v týchto lokalitách
  Redakčná uzávierka: 14. 5. 2018
  Uzávierka reklamy: 14. 5. 2018
  Do tlače: 24. 5. 2018
  Distribúcia: 31. 5. 2018

 

 • ARCH 07-08
  Nová vlna

  tvorba mladých architektonických ateliérov a ich názory na súčasnú architektúru
  Redakčná uzávierka: 9. 7. 2018
  Uzávierka reklamy: 9. 7. 2018
  Do tlače: 19. 7. 2018
  Distribúcia: 26. 7. 2018

 

 • ARCH 09
  Naspäť do mesta

  pohľad na rehabilitačné tendencie a ozdravné procesy súčasných miest, zamerané na prestavby, dostavby, rekonštrukcie, verejný priestor a parkové úpravy v mestách a celkové oživenie mestského verejného života
  Redakčná uzávierka: 13. 8. 2018
  Uzávierka reklamy: 13. 8. 2018
  Do tlače: 23. 8. 2018
  Distribúcia:
  30. 8. 2018

 

 • ARCH 10
  Piata fasáda

  architektúra strešnej roviny v priestorovom kontexte a jej úloha pri formovaní panorámy mesta
  Redakčná uzávierka: 10. 9. 2018
  Uzávierka reklamy: 10. 9. 2018
  Do tlače: 20. 9. 2018
  Distribúcia: 27. 9. 2018

 

 • ARCH 11
  Chrániť a opatrovať

  aktuálne koncepcie pamiatkovej ochrany a obnova historických pamiatok a kultúrneho dedičstva
  Redakčná uzávierka: 8. 10. 2018
  Uzávierka reklamy: 8. 10. 2018
  Do tlače: 18. 10. 2018
  Distribúcia: 25. 10. 2018

 

 • ARCH 12
  Architektúra – vec verejná

  zamerané na architektúru verejných stavieb a verejných priestorov
  Redakčná uzávierka: 5. 11. 2018
  Uzávierka reklamy: 5. 11. 2018
  Do tlače: 15. 11. 2018
  Distribúcia: 22. 11. 2018