MediaInfo 2019

Tematické zameranie čísel časopisu ARCH na rok 2019

 

 • ARCH 01-02
  Industriálne dedičstvo a pamiatky

  architektúra a jej premeny v čase – konverzia a revitalizácia historických pamiatok a industriálneho dedičstva

  Redakčná uzávierka: 14. 1. 2019
  Uzávierka reklamy: 14. 1. 2019
  Do tlače: 24. 1. 2019
  Distribúcia: 31. 1. 2019

 

 • ARCH 03
  V krajine a vo vinohradoch

  architektúra v kontexte krajiny a jej špecifické formy – zamerané na architektúru v prírode a krajine (rodinné domy, usadlosti, chalupy, vinárstva a vínna architektúra)

  Redakčná uzávierka: 11. 2. 2019
  Uzávierka reklamy: 11. 2. 2019
  Do tlače: 21. 2. 2019
  Distribúcia: 28. 2. 2019

 • ARCH 04
  Symetrická alebo asymetrická
  zamerané na architektonickú kompozíciu v súčasnej architektonickej tvorbe

  Redakčná uzávierka: 11. 3. 2019
  Uzávierka reklamy: 11. 3. 2019
  Do tlače: 21. 3. 2019
  Distribúcia: 28. 3. 2019

 

 • ARCH 05
  Bývať v meste

  zamerané na súčasné koncepty nového bývania a ich väzbu na urbanistickú štruktúru mesta

  Redakčná uzávierka: 8. 4. 2019
  Uzávierka reklamy: 8. 4. 2019
  Do tlače: 23. 4. 2019
  Distribúcia: 30. 4. 2019

 

 • ARCH 06
  Mileniáloví architekti/túra

  tvorba a názorová platforma architektov generácie mileniálov

  Redakčná uzávierka: 13. 5. 2019
  Uzávierka reklamy: 13. 5. 2019
  Do tlače: 23. 5. 2019
  Distribúcia: 30. 5. 2019

 

 • ARCH 07-08
  Farebná architektúra

  zamerané na úlohu farby v architektúre, jej funkcie a súčasné prejavy

  Redakčná uzávierka: 8. 7. 2019
  Uzávierka reklamy: 8. 7. 2019
  Do tlače: 18. 7. 2019
  Distribúcia: 25. 7. 2019

 

 • ARCH 09
  Sila konceptu

  konceptuálna architektúra a jej mienkotvorné poslanie, nerealizované projekty s výraznými a originálnymi konceptmi

  Redakčná uzávierka: 12. 8. 2019
  Uzávierka reklamy: 12. 8. 2019
  Do tlače: 22. 8. 2019
  Distribúcia: 30. 8. 2019

 

 • ARCH 10
  Sociálne zodpovedná

  architektúra s orientáciou na sociálne funkcie a sociálne orientované scenáre bývania

  Redakčná uzávierka: 9. 9.2019
  Uzávierka reklamy: 9. 9. 2019
  Do tlače: 19. 9. 2019
  Distribúcia: 26. 9. 2019

 

 • ARCH 11
  Zdieľaná architektúra

  nové formy využívania priestorov a vzájomné spájanie funkcií, flexibilita a multifunkčnosť v súčasnej architektúre

  Redakčná uzávierka: 7. 10. 2019
  Uzávierka reklamy: 7. 10. 2019
  Do tlače: 17. 10. 2019
  Distribúcia: 24. 10. 2019

 

 • ARCH 12
  Bez bariér....

  architektúra okrajová, špecifická, experimentálna, ale aj skutočne bezbariérová

  Redakčná uzávierka: 11. 11. 2019
  Uzávierka reklamy: 11. 11. 2019
  Do tlače: 21. 11. 2019
  Distribúcia: 28. 11. 2019