Cena ARCH už po dvadsiaty raz!

Vo štvrtok 9. novembra 2017 bola v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave slávnostne vyhlásená Cena ARCH 2017. Galavečer mal tentokrát ešte slávnostnejšiu atmosféru ako po iné roky. Cena ARCH bola totiž udelená už po dvadsiaty raz. Preto  zúčastnení hostia mali možnosť zhliadnuť v rámci videoprojekcie aj rekapituláciu diel a ich autorov, ktorí Cenu ARCH získali počas celej jej histórie.

O udelení Ceny ARCH 2017 rozhodovala v dňoch 11. – 13. septembra 2017 medzinárodná porota v zložení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Krzysztof Ingarden (Poľsko), Kornel Kobák (Slovensko), Rainer Köberl (Rakúsko) a Kamil Mrva (Česká republika).

Laureátom Ceny ARCH 2017 sa stala Kaplnka vzkriesenia a krížová cesta na vrchu Krížová v Kvetnici pri Poprade, ktorých autorom je mladý architekt Samuel Netočný.

Z hodnotenia poroty:

Krzysztof Ingarden:

... je to typ „Gesamtkunstwerku“ – všetko zapadá do všetkého, interiér s exteriérom, forma budovy s jej perfektnou polohou na kopci, trochu pod vrcholom... dobrým aspektom tohto projektu je aj to, že ho možno vnímať a chápať ako súčasť lokálnej kultúry, ale aj univerzálne. V tomto ohľade prekračuje hranice lokálnosti, čo skutočné umenie aj robí!

 

Andrea Bacová:

Architektovi nešlo o žiadnu sebaprezentáciu, naopak dokázal sa úplne odosobniť od vlastných ambícií, čo ho priviedlo k čistej a zrozumiteľnej forme, v ktorej vyniká myšlienka životnej cesty človeka so všetkým, čo k nej patrí. Architektúra sa v tomto prípade stáva viacvýznamovým symbolom...

 

Kornel Kobák:

Architekti majú výsadu privlastňovať si prázdny priestor, vypĺňať ho plodmi vlastných myšlienok. Kaplnka je pre mňa rozhodne príkladom výnimočne citlivého uchopenia tejto výsady.

 

Kamil Mrva:

Jednoduchost, krása, respekt, pokora, víra v budoucnost...

 

 

O Cene ARCH

Cena ARCH je prestížna cena za architektúru, od roku 1998 udeľovaná mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý od roku 2006 vydáva Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o. Zámerom Ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. Jej špecifickým znakom je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény. Nominované môžu byť výlučne diela, ktoré boli v uplynulých 12 mesiacoch publikované na stránkach tohto periodika.

10 diel, ktoré boli nominované v 20. ročníku Ceny ARCH:

Dom v Dome, Bernolákovo (Martin Jančok, spolupráca: Michal Janák, Ivana Čobejová, Ľubica Segečová, Michal Marcinov, Samuel Šimonovič)

Dom pri jazere, Vojka nad Dunajom (Peter Jurkovič)

Pavilón na námestí, Žiar nad Hronom (Totalstudio / Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík, spolupráca: Michal Kontšek, Tatiana Václavíková)

Prestavba stodoly na rekreačný dom, Brestovec (Ľubomír Okruhlica, Aimée de Back)

Kaplnka vzkriesenia a krížová cesta, vrch Krížová, Kvetnica (Samuel Netočný)

Hájpark – 1. etapa, Bratislava-Petržalka (Katarína Jägrová, Drahan Petrovič, krajinní architekti: Michal Marcinov, Ivan Juhás, návrh interiérov: Peter Daniel, Alica Danielová)

Obnova ortodoxnej synagógy, Bardejov (Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták)

Nova Village, Dunajská Streda (What architects / Tomáš Krištek, Ondrej Kurek, spolupráca: Attila Hencze)

Prezentácia stredovekej fresky v katedrále Nitrianskeho hradu (Viktor Šabík, spolupráca: Marian Haberland)

Castellum Cafe, Nitriansky hrad (Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková)