MoMoWo - Deň otvorených dverí prvýkrát na Slovensku

MoMoWo - Women´s Creativity since the Modern Movement

Ide o prvý projekt podporený Európskou úniou zameriavajúci sa na ženy, ktoré profesionálne pôsobia v oblasti dizajnu a konštrukcií: v pozícii architektky, inžinierky alebo dizajnérky. Kľúčový cieľ MoMoWo je pochopiť podstatu problémov – čiastočne stále prítomných –, s ktorými sa ženské pohlavie v slobodných povolaniach stretáva. MoMoWo je sformulovaný nielen ako výskumný projekt, ale predovšetkým ako projekt komunikácie a šírenia kultúry. Má v úmysle rozšíriť skúsenosti profesionálok, tých, ktoré pôsobili v minulosti, ako aj tých súčasných, s cieľom vytvoriť prepojenie medzi jednotlivými generáciami. Zároveň sa usiluje o to, aby sa verejnosť oboznámila s prácou európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vytvorili ženy v období posledných sto rokov (1918 – 2018). Prostredníctvom svojich aktivít sa zameriava na budovanie sieti znalostí a zručností na nadnárodnej úrovni a prináša nové kultúrne a pracovné príležitosti.

Ženy pôsobiace v profesii architektky, pamiatkarky, krajinnej architektky, urbanistky, stavebnej inžinierky, interiérovej dizajnérky alebo dizajnérky nábytku sa môžu zúčastniť prvého slovenského vydania MoMoWo Open day a ukázať svoje práce a projekty otvorením svojho pracoviska verejnosti 8. marca.

Formulár žiadosti je na stránke http://www.momowo.eu/open-day-2018/. Jeho zaslaním na adresu momowo.openday.sk@gmail.com je možné sa prihlásiť do 19. februára 2018.